Social

REZULTAT| Probă scrisă |Concurs de ocupare a funcţiilor publice de conducere vacante| Direcțiile Județene pentru Cultură

Rezultatul PROBEI SCRISE desfăşurate în data de 22 NOIEMBRIE 2021,

la concursul de ocupare a funcţiilor publice de conducere vacante de

director executiv gradul II la Direcțiile Județene pentru Cultură

Având în  vedere  prevederile  art.  59 alin. (2), art. 60 alin. (2) și art. 62  alin. (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Cod identificare candidat

Instituţia sau autoritatea publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

2514

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ DÂMBOVIŢA

ABSENT

2.

2500

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ CARAȘ-SEVERIN

ABSENT

3.

2503

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ CĂLĂRAȘI

ABSENT

4.

2466

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ILFOV

66,40

RESPINS

5.

2482

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ILFOV

23,40

RESPINS

6.

2497

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ILFOV

ABSENT

7.

2489

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ SIBIU

72

ADMIS

8.

2488

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAŞI

90

ADMIS

Potrivit dispoziţiilor art.618 alin.(14), lit.b) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă a concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.

Precizăm că, participarea la proba de interviu, a candidaţilor declaraţi admişi la proba scrisă din cadrul concursurilor de ocupare a funcţiilor publice de execuţie vacante de director executiv se va face cu respectarea condiţiilor impuse de Anexa nr.3, art.12 alin. (4) din HG nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de  la  data și ora afişării rezultatelor,  conform  art.  63  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţiile se  depun  la  secretarii comisiilor de  soluţionare  a contestaţiilor, camerele 417/419.

 

 

Candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă vor susţine interviul în data de 25 NOIEMBRIE 2021, începând cu ora 14,30 la sediul Ministerului Culturii, camera 313.

 

Afişat astăzi, 23.11.2021ora 16, la sediul și pe site-ul Ministerului Culturii.

 

Secretariate comisii concurs

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close