Social

Participarea secretarului de stat Iulia Matei la sesiunea Plenarei Conferinței privind viitorul Europei

La 23 octombrie, secretarul de stat Iulia Matei a participat la a doua sesiune a Plenarei Conferinței privind viitorul Europei (CoFE).

Agenda sesiunii s-a concentrat pe prezentarea şi examinarea contribuțiilor reieșite, până acum, din dezbaterile desfășurate la nivel european şi în statele membre pe tema viitorul Europei.

Secretarul de stat Iulia Matei a salutat începerea activității grupurilor de dezbatere cetățenești, la nivel european, precum şi calitatea ideilor generate prin contribuțiile cetățenilor. În context, a evidențiat ideile elaborate pentru domenii precum sănătatea, digitalizarea – nu doar din perspectiva conectivității și securității, ci și din cea a protecției mediului digital – și educația, unde cetățenii ar dori o mai mare coordonare a măsurilor în plan european. Dezbaterile evidențiază, în egală măsură, interesul public pentru mai multă integrare și convergență la nivel european.

Secretarul de stat Iulia Matei a menționat că unele dintre ideile generate  în cadrul dezbaterilor cetățenești se regăsesc deja în inițiative europene, iar din această perspectivă  este necesară o implicare mai activă pentru asigurarea unei comunicări constante pe tematicile europene. În acest context, a evidențiat că în cadrul formatelor de dezbatere aferente Conferinței pe viitorul Europei va trebui să fie decelate acele propuneri și  idei care nu sunt încă implementate şi care ar necesita acțiune prin politici europene.  Din această perspectivă, a pledat pentru o abordare pragmatică, orientată pe rezultat și acțiuni concrete pentru cetățean.

În egală măsură, diferitele idei exprimate în cadrul dezbaterilor ne determină să reflectăm asupra modului în care politicile și instrumentele existente la nivel european vor trebui să fie utilizate pentru a pregăti răspunsuri  adaptate viitorului, care să asigure creșterea rezilienței Uniunii Europene în fața crizelor.

 

Informații suplimentare

Conferința privind viitorul Europei a fost lansată formal, la 9 mai, la Strasbourg și reprezintă un cadru de discuții și reflecție privind viitorul Europei, cu implicarea a numeroși actori – instituțiile europene, guvernele statelor membre, parlamentele naționale, cetățenii, societatea civilă, mediul academic, partenerii sociali și alți actori interesați.

Conferința își propune să acorde cetățenilor un rol mai important în conturarea politicilor și a obiectivelor ambițioase ale UE. Astfel, Conferința dorește să creeze un cadru pentru o dezbatere deschisă, incluzivă, transparentă și structurată cu cetățenii europeni pe teme majore de interes european.

La nivel UE, s-a decis ca dezbaterile să se concentreze pe 9 teme principale considerate a prezenta un interes prioritar pentru cetățenii europeni, respectiv: Schimbările climatice și mediu; Sănătate; O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă; UE în lume; Valori și drepturi, statul de drept, securitate; Transformarea digitală; Democrație europeană; Migrație; Educație, cultură, tineret și sport. Această listă nu este exhaustivă, fiind posibilă abordarea și a altor teme în dezbateri.

Pentru a permite participarea cetățenilor la această Conferință, Comisia Europeană a creat o platformă digitală care este accesibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, inclusiv în limba română. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://futureu.europa.eu/?locale=ro.

Pe această platformă, cetățenii pot participa pasiv – ca vizitatori, urmărind diferitele evenimente dedicate, sau activ, prin includerea de idei pe oricare dintre temele de dezbatere, funcție de interesul acestora. Toate contribuțiile și sugestiile făcute de cetățeni sunt vizibile pe platformă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Toți cetățenii europeni, indiferent de locația lor (în UE sau în orice altă parte de pe glob), au acces la această platformă și la dezbateri.

Pe lângă această platformă, în cadrul Conferinței sunt organizate și Grupuri de dezbatere la nivel UE, așa numitele paneluri cetățenești europene, formate din cetățeni europeni selectați de către Comisia Europeană pe baza unor criterii care să asigure reprezentativitatea acestora în ceea ce privește originea geografică, sexul, vârsta, mediul socioeconomic și/sau nivelul de educație. Aceste paneluri cetățenești europene au început lucrările la finele lunii septembrie a.c. Ele dezbat diferitele tematici ale Conferinței și vor putea formula concluzii și propuneri care vor fi ulterior prezentate în Plenara Conferinței.

Plenara Conferinței este compusă din reprezentanți ai Parlamentului European, ai Consiliului UE/ statelor membre și ai Comisiei Europene, precum și din reprezentanți ai tuturor parlamentelor naționale, în condiții de egalitate, și din cetățeni din cele 27 de state membre. În cadrul Plenarei, participă, de asemenea, reprezentați Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social, partenerii sociali și societatea civilă.

Întreaga Conferință este coordonată de cele trei instituții europene, reprezentate de președintele Parlamentului European, de președintele Consiliului și de președintele Comisiei Europene, care acționează drept președinție comună a Conferinței. Președinția comună a Conferinței este sprijinită de un Comitet executiv, responsabil de luarea deciziilor prin consens cu privire la lucrările, procesele și evenimentele conferinței, de gestionarea conferinței pe măsură ce aceasta se derulează și de pregătirea reuniunilor sesiunii plenare a Conferinței, inclusiv a contribuției cetățenilor.

 

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close