Social

Până la sfârșitul anului Peste jumatate de milion de români plătiți cu 4000 de euro în mediul privat!?

 

Sursa Foto: Facebook

Scrisoare deschisă către prim-ministrul României

Gazeta civică vă adresează prezenta scrisoare deschisă cu precizarea că în condițiile în care veți ține cont de cele înserate în conținutul său, se va putea realiza o creștere economică sustenabilă, rapida și majoră a economiei Românești si a PIB-ului. Concret vă propunem desființarea ministerului dezvoltări regionale și reânființarea ministerului lucrărilor publice. Ministerul lucrărilor publice urmează să devină motorul principal al dezvoltări economiei naționale. Cum se va proceda? În cadrul ministerului lucrărilor publice este important să angajați un număr de 3000  proiectanți. Din momentul în care proiectanții mai sus enunțați vor fi angajați, toate entitățile publice (primăriii comunale, primării orășenești, primării capitală de județ, consilii județene.) vor înainta liste cu necesarul de lucrări ce trebuiesc executate, pentru toate lucrările mai sus enunțate proiectanți vor realiza studiile de fezabilitate și proiectele. Din momentul în care echipele de proiectanți își vor începe activitatea, nici o entitate publică nu va avea dreptul de a realiza proiecte sau studii de fezabilitate decât cu echipele de proiectanți din cadrul ministerului public. Pentru toate lucrările cu fonduri nerabursabile dar și pentru proiectele care vor fi cofinanțate de la bugetul statului sau de împrumuturi angajate de ministerul lucrărilor publice, va fi obligatoriu ca la capitolul manoperă, salarul minim brut să fie în cuantum de 4000 euro (sau echivalentul in lei). Nici un salariu minim brut nu va putea fi mai mic de suma mai sus enunțată. Participanți la licitație vor semna un document prin care se obligă ca în contractele angajaților salariul minim brut lunar să fie de 4000 euro (sau echivalentul în lei).  În acest sens guvernul va emite o ordonanță de urgență sau v-a înainta un proiect pentru a fi votată o lege în parlament. Dacă se va proceda astfel beneficiile vor fi enorme, în primul rând foarte mulți români din diaspora vor fi tentați să vină acasă pentru că vor avea posibilitatea de a lucra pe salarii atractive, la un salariu minim brut de 4000 de euro (echivalentul in lei) viramentul la bugetul asigurărilor sociale va fi substanțial (angajator + angajat=41,5% din brut, adică 1660 euro sau echivalentul in lei). Procedându-se astfel în maximum jumatate de an deficitul la fondul de pensii va fi anihilat și va fi posibilă și majorarea cu 40% întrucât la fondul de pensii se va crea un excedent consistent.

De asemenea va fi posibilă și dublarea alocațiilor.

Pentru necesarul de lucrări mai jos enunțate estimăm un necesar de peste jumatate de milion de noi locuri de muncă

Ce lucrări trebuie atacate în primă fază

 1. infrastructura căilor ferate, care actualmente însumează 10.000 de km lungime. Căile ferate au tranverse din lemn cu o vechime între 60-80 ani, acestea sunt putrede, sunt depășite fizic și moral și pe lângă pericolul uriaș pe care îl prezintă pentru siguranța circulația trenurilor reprezintă și un impediment pentru cumpărarea de garnituri noi, întrucât acestea nu au cum să meargă cu viteză pe o infrastructură veche și inadecvată. Concret din cei 10.000 de km de cale ferată în ultimii 30 de ani au fost reabilitați doar 700 de km, adică mai puțin de 10%.
 2. Supraînălțarea și consolidarea digurilor de-a lungul cursurilor de apa pentru a preveni inundațiile în anotimpul ploios.
 3. Construcția de poduri subterane și supraterane la punctele unde șoselele se intersectează cu calea ferată.
 4. Înlocuirea tuturor conductelor de apă rece și caldă din toate localitățile țări, întrucât multe au o vechime cuprinsă între 50-70 de ani.
 5. Consolidarea structurii de rezistență a tuturor construcțiilor aparținând autorităților publice, locale și centrale. Totodată pentru aceste construcții vor fi executate lucrări de reparații capitale, inclusiv refacerea fațadelor, izolare termică și reparația acoperișelor.
 6. Tot în acest mod, cum am arătat și la punctul cinci se va proceda și cu toate locuințele cu servitute comună privată (blocuri de locuit).
 7. Toate construcțiile aparținând de administrația publică locala si centrală cât și locuințele cu servitute comună, vor fi dotate cu sisteme hibrid compuse din centrală eoliană și panouri fotovoltaice, având ca scop final asigurarea independenței energetice.
 8. Montarea de semafoare inteligente a căror alimentare cu energie se va face cu sisteme hibrid, panouri fotovoltaice și centrale eoliene.
 9. Stâlpii de iluminat public vor fi dotați de asemenea cu sisteme hibrid, panouri fotovoltaice si centrale eoliene.
 10. Pe autostrazi cât și pe drumurile express vor fi montate separatoare de sens și parapeți laterali de ultimă generație. Adică, atât separatoarele de sens cât si parapeți laterali vor avea role verticale în componență, care vor avea ca efect final preluarea șocului în caz de accident, și diminuarea pagubelor materiale cât și protejarea de la vătămări corporale grave și chiar de la moarte a celor implicați în accident. Iluminatul public va fi modernizat prin montarea pe fiecare stâlp a unei instalații hibrid compusă din panou fotovoltaic și centrală eoliană. (Aceste lucrări vor lăsa în bugetul primăriilor importante sume de bani care vor putea fi dirijate spre alte programe.)

 

 • Procedând astfel guvernul României va putea discuta de o crestere sustenabilă și de durată a economiei Românesti.
 • S: Prezenta scrisoare deschisă rămâne de actualitate și se va regăsi în paginile ziarului nostru până când entitățile vizate vor intra in legalitate.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close