Social

În atenția producătorilor și comercianților care vor să închirieze tarabe în piețele din Sectorul 1

Producătorii și comercianții care doresc să închirieze tarabe și structuri de vânzare sezonieră în piețele agroalimentare administrate de Primăria Sectorului 1 trebuie să depună cererea însoțită de documentația aferentă direct la sediul instituției din Bulevardul Banu Manta nr. 9. Este vorba despre tarabele situate în incinta următoarelor piețe: Matache, 1 Mai, Domenii, Mureș, Pajura, Aviației, Aurel Vlaicu, Dorobanți, Amzei.

Fie că vorbim de tarabe/structuri de vânzare închiriate pentru activități de comerț sezonier sau de tarabe închiriate pe perioade mai îndelungate, cererile de închiriere trebuie însoțite de o serie de documente. Astfel:

 Cererea de închiriere sezonieră pentru producători agricoli, pentru perioadă determinată, trebuie însoțită de:
• Atestat producător – copie conformată cu originalul;
• B.I./C.I. titular atestat producător – copie conformată cu originalul.

 Cererea de închiriere sezonieră pentru societăți comerciale, asociații familiale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate,  pentru perioadă determinată, trebuie însoțită de:
• Certificat de înregistrare eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului – copie conformată cu originalul;
• Certificat Constatator (formă lungă) din care să rezulte starea la zi a societăţii comerciale, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil (30 de zile de la data emiterii) – copie conformată cu originalul;
• B.I./C.I. administrator – copie conformată cu originalul.

 Cererea de închiriere tarabă care este doar pentru societăți comerciale, asociații familiale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate trebuie însoțită de:
• Certificat de înregistrare eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului – copie conformată cu originalul;
• Certificat Constatator (formă lungă) din care să rezulte starea la zi a societăţii comerciale, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil (30 de zile de la data emiterii) – copie conformată cu originalul;
• B.I./C.I. administrator – copie conformată cu originalul.

IMPORTANT! Producătorii agricoli care vor să închirieze tarabe pe o perioadă îndelungată merg direct în piață și, în baza atestatului de producător și a actului de identitate, închiriază tarabe.

Cererile de închiriere a tarabelor și structurilor de vânzare a produselor sezoniere trebuie depuse cu 30 zile înainte de data de începere a activității în piață.

Cererile pentru prelungirea contractelor de închiriere/convențiilor contractuale se depun la sediul Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9. Aceste cereri trebuie depuse cu cel puțin 30 zile înainte de data expirării contractului de închiriere/convenției contractuale însoțite de următoarele documente:
• Certificat Constatator (formă lungă) din care să rezulte starea la zi a societăţii comerciale, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil (30 de zile de la data emiterii) – original sau copie conformată cu originalul;
• B.I./C.I. administrator – copie conformată cu originalul;
• Certificat fiscal eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 din care să rezulte ca nu figurează cu datorii la bugetul local, emis cu cel mult 30 zile înainte de momentul prezentării certificatului, (original sau copie conformată cu originalul) doar pentru piețele Matache, 1 Mai, Mureș, Amzei, Aurel Vlaicu;
• Certificat fiscal eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală din care să rezulte ca nu figurează cu datorii la bugetul de stat, emis cu cel mult 30 zile înainte de momentul prezentării certificatului, (original sau copie conformată cu originalul), doar pentru contractele de închiriere.

În piețele din Sectorul 1 plata serviciilor (închiriere tarabă, spațiu comercial, teren)  se efectuează astfel:

 prin ordin de plată în contul RO56TREZ701502205X022016, deschis la Trezoreria Operativă Sector 1 București;

 cu card bancar aparținând utilizatorului, la terminalele (POS-uri) puse la dispoziția administratorilor de piață (nu sunt acceptate plăți cu cardul decât de la titularul dreptului de închiriere);

 cu numerar la sediul Primăriei Sectorului 1 din B-dul Banu Manta nr. 9, Sector 1.

În ceea ce privește spațiile comerciale libere din piețele agroalimentare administrate de Primăria Sectorului 1, acestea vor putea fi închiriate numai după aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor.

Potrivit art. 333 alin. (1) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, “închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local”.

După aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în piețele agroalimentare administrate de Primăria Sectorului 1, persoanele interesate să le preia în folosință vor putea participa la licitație prin depunerea unei oferte în conformitate cu cerințele caietului de sarcini care va fi disponibil la momentul organizării procedurii de licitație.

Primăria Sectorului 1 adresează rugămintea producătorilor sau comercianților care doresc să preia în folosință un spațiu în piețele agroalimentare din această zonă administrativă să urmărească Monitorul Oficial al României, partea a VI-a sau site-ul oficial al instituției noastre: www.primariasector1.ro unde urmează să fie afișat anunțul de licitație pentru închirierea acestor spații. De asemenea, anunțul de licitație va fi afișat și la sediul Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9.

Informații suplimentare se pot obține de la: Direcția Generală de Administrație Publică – Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice. Telefon: 0761.112.597.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close