Social

GUVERNARE DESCHISĂ: Informarea din oficiu în 578 de instituții publice, la un nivel mediu de 70%

O nouă rundă de monitorizare a respectării standardelor de afișare din oficiu a informațiilor de interes public, instituite de cadrul legal în vigoare prin Legea 544/2001, a fost derulată de Secretariatul General al Guvernului (SGG), prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă. Astfel, specialiștii aparatului de lucru al Guvernului au verificat gradul de transparență la nivelul a 578 de autorități ale administrației publice centrale și locale: toate ministerele, autoritățile subordonate ministerelor, autoritățile autonome, instituțiile prefectului, consiliile județene, primăriile de municipii și orașe.

Monitorizarea a constat în verificarea publicării, actualizării și/sau afișării standardizate a informațiilor de interes public la nivelul paginilor de internet ale celor 578 de instituții publice. Prin acest proces anual este evaluată calitatea transparenței și a gradului de deschidere către cetățeni ale autorităților publice, pentru a identifica și clarifica problemele apărute în asigurarea dreptului fundamental la informare al cetățenilor.

În urma analizei tuturor verificărilor, la finalul lunii iulie 2021, responsabilii din cadrul Serviciului pentru Guvernare Deschisă apreciază o menținere la nivelul mediu de aproximativ 70% în  gradul de conformare față de standardele privind afișarea din oficiu a informațiilor de interes public la nivelul autorităților centrale și locale, față de finalul lunii iulie 2020.

În ultimii trei ani, situația comparată relevă că toate categoriile de autorități publice și-au păstrat gradul mediu de conformare peste pragul de 50%, standardele în materie fiind respectate în cea mai mare măsură de instituțiile prefectului și, în cea mai mică măsură, de primăriile de municipii și orașe.

Pentru intervalul de referință 2019-2021, evoluția gradului de conformare pentru fiecare categorie instituțională monitorizată se prezintă după cum urmează:

Instituții Grad de conformare 2019 Grad de conformare 2020 Grad de conformare 2021
Ministere 88% 75% 74%
Autorități centrale subordonate sau aflate în coordonarea ministerelor 63% 59% 60%
Instituții centrale autonome 60% 57% 66%
Instituții ale Prefectului 92% 85% 79%
Consilii Județene 73% 72% 74%
Primării de municipii și orașe 53% 53% 55%

 

Rezultatele centralizate comparative aferente fiecărui set de instituții monitorizate, cuprinzând situația agregată din perioada 2019 – 2021, interval în care SGG a desfășurat un număr de patru runde de monitorizare, se regăsesc AICI.

”Secretariatul General al Guvernului va continua să sprijine autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale în a-și crește capacitatea de aplicare a prevederilor legislației privind liberul acces la informațiile de interes public. Acestea trebuie să ofere un cadru adecvat de informare a cetățenilor, iar SGG va supraveghea respectarea angajamentul nostru de a asigura o guvernare transparentă, participativă, inclusivă, responsabilă”, declară secretarul general adjunct al Guvernului, István Zahoranszki, coordonator al activității de guvernare de deschisă.

Procesul de monitorizare este o activitate desfășurată periodic de către SGG conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, art. 3, alin. (1), pct. 5, lit. e), întrucât SGG monitorizează și evaluează aplicarea de către autoritățile și instituțiile publice a dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public în administrația publică”.

 

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close