Social

Finanțarea bazată pe performanță nu constituie încă o realitate în cadrul politicii de coeziune, arată Curtea de Conturi Europeană

​​UE a instituit o serie de politici pentru a îmbunătăți coeziunea economică, socială și teritorială a statelor sale membre. Pentru perioada 2014-2020, UE a introdus trei instrumente destinate să stimuleze performanța. În opinia Curții de Conturi Europene, care a publicat astăzi un raport special privind finanțarea bazată pe performanță în cadrul politicii de coeziune a UE, mai sunt încă multe de făcut pentru a se garanta că finanțarea este direcționată către măsuri și proiecte care produc cele mai bune rezultate.

​​În vederea atingerii obiectivelor politicii sale de coeziune, UE cofinanțează investiții în statele membre. Rezultatele obținute cu ajutorul acestor investiții sunt esențiale în acest sens. În domeniul politicii de coeziune, dacă finanțarea politicii s-ar baza într-o mai mare măsură pe performanță, acest lucru ar putea ajuta UE să direcționeze fondurile către programele și măsurile cele mai eficace și să obțină cele mai bune rezultate.

​​Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada 2014-2020 a introdus trei instrumente care ofereau statelor membre stimulente financiare pentru a obține rezultate și pentru a optimiza modul în care utilizau fondurile ce le-au fost alocate. Regulamentul prevedea că trebuiau instituite condiții care să garanteze o utilizare eficientă și eficace a fondurilor ESI („condiționalitățile ex ante”). S-a prevăzut, de asemenea, constituirea unei rezerve de performanță în valoare de 20 de miliarde de euro (6 % din cheltuielile din domeniul coeziunii), care urma să fie alocată în 2019 priorităților ce înregistraseră rezultate bune în cadrul programelor, pentru ultimii doi ani ai perioadei. Nu în ultimul rând, regulamentul a introdus modele de finanțare bazate pe performanță care merg într-o oarecare măsură în direcția condiționării sprijinului financiar din partea UE de obținerea unor realizări și a unor rezultate predefinite sau de îndeplinirea unor condiții.

​​Curtea a efectuat un audit pentru a evalua modul în care Comisia și statele membre au utilizat aceste noi instrumente pentru finanțarea bazată pe performanță în perioada 2014-2020.

​​„Am observat că introducerea cadrului de performanță în perioada 2014-2020 contribuise la o schimbare a culturii în gestiunea financiară a politicii de coeziune”, a declarat domnul Ladislav Balko, membrul Curții responsabil de acest raport. „Am constatat, totuși, că nu există încă o legătură clară între finanțare și performanța programelor în domeniul coeziunii. Deși cele trei noi instrumente introduse în perioada 2014-2020 au dus la noi abordări în materie de implementare, ele nu au avut nicio influență vizibilă asupra modului în care sunt alocate și debursate fondurile din partea UE.”

Comunicat de presă: Finanțarea bazată pe performanță nu constituie încă o realitate în cadrul politicii de coeziune, arată Curtea de Conturi Europeană

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close