Social

COP26: Comisia Europeană anunță un angajament în valoare de un miliard EUR pentru protejarea pădurilor lumii

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat astăzi, în cadrul celei de a 26-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a ONU asupra schimbărilor climatice (COP26) de la Glasgow, o contribuție a Uniunii Europene în valoare de un miliard EUR la angajamentul privind finanțarea pădurilor la nivel mondial. Acest pachet de sprijin pe 5 ani din bugetul UE va ajuta țările partenere să protejeze, să restabilească și să gestioneze în mod durabil pădurile din întreaga lume și să pună în aplicare Acordul de la Paris.

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Pădurile sunt plămânii verzi ai Pământului. Trebuie să le protejăm și să le refacem. Am plăcerea de a anunța că ne angajăm să acordăm un miliard EUR pentru a proteja pădurile planetei. Acesta este un semn clar al angajamentului UE de a fi un motor al schimbării globale pentru a ne proteja planeta, în conformitate cu ambițiile Pactului verde european.

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a declarat: „Contribuția promisă astăzi de UE pentru gestionarea durabilă a pădurilor va sprijini creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și conservarea biodiversității în țările noastre partenere. Uniunea Europeană va lucra în parteneriat cu guvernele, cu societatea civilă, cu populațiile indigene și cu actorii privați, în cadrul unei abordări multilaterale, în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă, punând oamenii și planeta pe primul loc. Concentrarea asupra bazinului Congo este un mesaj oportun cu privire la importanța acestei zone unice și a ecosistemului său.

Acest lucru reprezintă contribuția Comisiei Europene la angajamentul pentru finanțarea pădurilor la nivel mondial asumat de comunitatea internațională în cadrul COP26. Ca acțiune subsecventă, UE va colabora cu țările partenere pentru a conserva, restabili și asigura gestionarea durabilă a pădurilor într-un mod cuprinzător și integrat. Din suma de un miliard EUR angajată astăzi, 250 de milioane EUR vor fi direcționate către bazinul Congo, care cuprinde opt țări (Camerun, Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Gabon, Burundi și Rwanda) în scopul protejării pădurii tropicale aflate pe locul al doilea în lume ca mărime, îmbunătățind în același timp mijloacele de subzistență ale populațiilor sale.

Context

Peste 1,6 miliarde de oameni din întreaga lume depind de păduri pentru hrană, medicamente și mijloace de subzistență. Pădurile conservă solul și sprijină 80 % din biodiversitatea lumii, cele mai mari bazine forestiere situându-se în afara teritoriului UE.

Deoarece acestea produc oxigen și purifică aerul, pădurile sunt esențiale și pentru atenuarea schimbărilor climatice, având în vedere că ele absorb până la 30 % din emisiile de gaze cu efect de seră. Ele sunt, totodată, importante pentru adaptarea la schimbările climatice. Emisiile de gaze cu efect de seră legate de defrișări sunt, ca importanță, a doua cauză a schimbărilor climatice. Între anii 1990 și 2016, lumea a pierdut acoperirea cu păduri la o rată de aproximativ 800 de terenuri de fotbal pe oră.

De la începutul anilor 1990, UE a sprijinit conservarea pădurilor, în special în Africa Centrală, prin programul emblematic al UE, ECOFAC (conservarea biodiversității și a ecosistemelor fragile din Africa). Acest sprijin continuu a contribuit la conservarea a aproximativ 16 milioane de hectare de păduri umede din bazinul Congo, promovând în același timp dezvoltarea durabilă și sursele de subzistență în rândul populației locale.

Angajamentul de astăzi al Comisiei Europene este finanțat prin instrumentul IVCDCI – Europa globală.

Pentru informații suplimentare

Discursul președintei Comisiei privind pădurile și utilizarea terenurilor (europa.eu)

Cea de a 26-a Conferință a părților la Convenția-cadru asupra schimbărilor climatice (COP26) 

Programul ECOFAC

Planul de acțiune al UE referitor la asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT)

Povești despre silvicultura durabilă

Zambia: Cum să supraviețuim când ploile și pădurile se împuținează Parteneriate internaționale (europa.eu)

Reducerea riscurilor la care sunt expuse femeile refugiate în Camerun la colectarea lemnelor de foc Parteneriate internaționale (europa.eu)

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close