Social

COMUNICAT DE PRESĂ primit de la preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, domnul deputat Iusein Ibram (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale)

Miercuri, 5 mai 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu următoarea ordine de zi:

 

 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 (PLx 131/2021)2. Propunere legislativă privind repatrierea Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni (Plx 164/2021)3. Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ (Plx 124/2021)4.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii 304/2004 privind organizarea judiciară (Plx 125/2021)5. Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx 129/2021)6. Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G (PLx 161/2021)7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (PLx 162/2021)8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Plx 169/2021)9. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Strategia UE privind drepturile copilului (COM(2021)142)Pentru proiectul de lege de la punctul 1, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, un raport preliminar de adoptare, cu amendamente admise.Propunerea legislativă de la punctul 2, a fost amânată pentru şedinţa de săptămâna viitoare.Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi, cu amendament respins.Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost amânată pentru două săptămâni.Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi.Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi.Pentru documentul european COM(2021)142 de la pct. 9, membrii comisiei au votat un proiect de opinie favorabil comunicării.Au participat, în calitate de invitati, domnul András István Demeter, Secretar de Stat-Ministerul Culturii, domnul Ovidiu Mircea Urusţa , Secretar de Stat – Ministerul Justiţiei şi doamna deputat Natalia-Elena Intotero, iniţiatoarea proiectului de lege 129/2021, pct. 5 pe ordinea de zi.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close