Social

COMUNICAT DE PRESĂ – MMAP continuă eforturile pentru extinderea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA)

Protecția atmosferei este un domeniu prioritar pentru asigurarea sănătății populației și a
mediului înconjurător, iar calitatea aerului înconjurător ocupă un loc tot mai important în
preocupările cetățenilor din România, în special a celor care trăiesc în aglomerări urbane în
care nivelul concentrațiilor de poluanți în aer este crescut.
Astfel, în primele șase luni ale anului 2021, în șase județe ale țării au fost puse în funcțiune
sau instalate 14 stații de măsurare a calității aerului și au fost încheiate contractele pentru
achiziția a 30 analizoare pentru PM10/PM2.5 și 4 autolaboratoare/unități mobile dotate cu
echipamente pentru măsurarea mai multor poluanți. Totodată, a fost semnat contractul
pentru dezvoltarea unei aplicații pentru telefonul mobil care să permită utilizatorilor accesul
la informațiile în timp real privind calitatea aerului la nivelul întregii țări.
„Am făcut, în cursul acestui an, eforturi susținute pentru a extinde, dezvolta și eficientiza
această rețea națională de monitorizare. Prin intermediul ei, vrem să verificăm dacă
autoritățile publice locale își fac treaba cu adevărat, dacă respectă prevederile legale în
vigoare și măsurile dispuse în procedurile de infringement pentru calitatea aerului din marile
orașe. Cred că vremea vorbelor, a promisiunilor și a amânărilor a trecut. Am avut
nenumărate discuții, întâlniri sau grupuri de lucru, însă mult prea puține acțiuni concrete/
Vom folosi aceste sisteme ca bază pentru viitoarele sancțiuni, iar cei care nu își fac treaba
trebuie să știe că vor suporta consecințele fără echivoc. În niciun caz nu vom permite ca
întreaga societate din România să fie trasă la răspundere pentru incapacitatea și inacțiunea
unora”, a spus ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos.
Acțiuni întreprinse în anul 2021:
14 stații noi de măsurare a calității aerului din care 7 stații puse în funcțiune (AG-7,
BH-5, BV-6, CV-2, HR-2, OT-2, PH-7), 4 instalate și urmează să fie puse în funcțiune (B-9, B10, B-11, CT-8), și 3 în curs de instalare (BC-4, BC-5, CJ-6); acestea vor fi dotate cu 38 de
echipamente pentru determinarea poluanților: NO2/NOx; O3; C6H6; PM10 și PM2,5 după cum
Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti
Tel.: +4 021 408 9605
e-mail: comunicare@mmediu.ro
website: www.mmediu.ro
urmează: 6 analizoare NO2/NOx (AG-7, BC-4, B-9, B-10, B-11, CT-8), 8 analizoare O3 (BC-5,
BH-5, BV-6, B-9, CJ-6, CV-2, HR-2, OT-2), 5 analizoare BTEX (AG-7, BV-6, HR-2, MS-3, PH-7),
11 prelevatoare PM10 (AG-7, BC-4, BC-5, BV-6, B-9, B-10, B-11, CT-7, CV-2, OT-2, PH-7), 2
prelevatoare PM2,5 (HR-2, OT-2), 3 analizoare PM10 (B-2, B-4, B-5, B-7, B-8, B-10)
30 analizoare PM10/PM2.5 amplasate în București, Ilfov, Cluj, Iași, Brașov după cum
urmează: 11 analizoare în stații existente în RNMCA în județul Brașov (BV-6); București/Ilfov
(B-9 și B-11), în județul Cluj ( CJ-2, CJ-3 și CJ-5); în județul Dolj (DJ-2) și în județul Iași ( IS –
1, IS-2, IS 4 și IS-5); 19 analizoare în amplasamente noi din București și județul Ilfov din care
10 puncte vor fi de trafic și 9 puncte vor fi de fond urban (contract semnat la 01.10.2021,
valoare de 2.959.422,90 lei, perioada de livrare : 6 luni).
Obiectivul este de a creşte nivelul de monitorizare şi de informare a populaţiei cu privire la
concentraţiile de particule în suspensie (PM10/PM2,5) din aerul înconjurător, prin instalarea
unor puncte noi pentru măsurarea PM10/PM2,5.
de asemenea, au fost achiziționate 4 autolaboratoare/unități mobile de
monitorizare a concentraţiilor de poluanţi, care vor fi dotate cu echipamente de măsurare
a poluanţilor (SO2, NOx/NO2, CO, COV, PM10, H2S, NH3), echipamente de calibrare,
echipamente pentru monitorizarea parametrilor meteorologici, sisteme de transmitere a
datelor, inclusiv aplicații software pentru colectarea, prelucrarea și transmiterea datelor
specifice RNMCA; vor fi conectate la reţelele locale de monitorizare a calităţii aerului
înconjurător, respectiv APM București, APM Bacău, APM Brașov și APM Iași – (contract semnat
la 01.10.2021, valoare de 6.096.797,21 lei, perioada de livrare: 6 luni).
Prin utilizarea acestor autolaboratoare se va îmbunătăți capacitatea de intervenţie în cazul
unor episoade de poluare, măsurare a concentraţiilor de poluanți din aerul înconjurător în
zonele neacoperite de stațiile de monitorizare din cele 4 aglomerări și de unde se primesc în
mod frecvent sesizări cu privire la calitatea aerului, colectare şi validare a datelor.
Pentru a veni în sprijinul cetățenilor interesați de calitatea aerului, precum și pentru
transparentizarea tuturor informațiilor din acest domeniu, la 04.10.2021, a fost semnat
contractul cu o valoare 405.528, 59 lei, urmând a fi dezvoltată o aplicație mobilă care să
permită utilizatorilor accesul la informațiile în timp real privind calitatea aerului la nivelul
întregii țări, prin intermediul telefonului mobil.
„O astfel de suplimentare a monitorizării calităţii aerului va conduce la îndeplinirea unor
obiective importante precum: creşterea capacităţii de conştientizare a populaţiei cu privire
la concentraţiile de poluanţi din aerul înconjurător, creşterea gradului de informare a
factorilor de decizie, direct implicați în evaluarea și gestionarea calității aerului
Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti
Tel.: +4 021 408 9605
e-mail: comunicare@mmediu.ro
website: www.mmediu.ro
înconjurător, asigurarea condiţiilor de acţiune în timp util în cazul unor episoade de
poluare/poluări accidentale semnificative, creşterea gradului de monitorizare a calităţii
aerului şi asigurarea informaţiilor necesare unei rapide intervenţii pentru limitarea emisiilor
la sursele de poluare specifice”, a mai spus ministrul Barna Tánczos.
DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close