Social

COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2021, PRODUSUL INTERN BRUT ÎN TRIMESTRUL II 2021 A FOST, ÎN TERMENI REALI, MAI MARE CU 1,8%1

 Faţă de acelaşi trimestru din anul 2020, Produsul intern brut a înregistrat, în
trimestrul II 2021, o creştere cu 13,0% pe seria brută şi cu 13,6% pe seria ajustată
sezonier;
 În semestrul I 2021, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2020,
cu 6,5%, pe seria brută şi cu 6,2% pe seria ajustată sezonier.
 Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, ca
urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2021, faţă de varianta
„semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 212 din 17 august 2021.
Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2019 – 2021, calculată ca serie brută şi serie ajustată
sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An
Serie brută 2019 105,0 104,4 103,0 104,3 104,1
2020 102,4 90,0 94,4 98,6 96,1
2021 99,8 113,0 – – –
Serie ajustată sezonier 2019 105,0 104,4 103,5 103,5 –
2020 102,5 90,6 94,6 97,7 –
2021 99,6 113,6 – – –
Serie ajustată sezonier 2019 101,6 101,0 100,3 100,7 –
2020 100,5 89,2 104,8 104,0 –
2021 102,5 101,8 – – –
– în % faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent –
– în % faţă de trimestrul precedent –
Tabel 1: Evoluţia Produsului intern brut trimestrial
Datele tabelului în format Excel.

1 Date ajustate sezonier şi în funcţie de numărul de zile lucrătoare
2/9
Seria ajustată sezonier
Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul II 2021 a fost de 288904,0
milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,8% faţă de trimestrul I 2021 şi cu 13,6%
faţă de trimestrul II 2020.
Trim. I Trim. II Sem. I
Milioane lei, preţuri curente 283311,3 288904,0 572215,3
In % faţă de trimestrul precedent 102,5 101,8 –
In % faţă de perioada corespunzătoare din anul
precedent 99,6 113,6 106,2
Tabel 2: Produsul intern brut, în semestrul I 2021 – serie ajustată sezonier
Datele tabelului în format Excel.
Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2021 a fost de 572215,3 milioane lei preţuri curente, în
creştere – în termeni reali – cu 6,2% faţă de semestrul I 2020.
Datele graficului în format Excel.
30.0
80.0
130.0
180.0
230.0
280.0
330.0
% (media trimestriala a anului 2000=100)
Grafic 1: Evolutia PIB – serie ajustata sezonier
Agricultura Industrie Constructii Servicii Impozite nete de subventii PIB
3/9
Serie brută
Produsul Intern Brut – serie brută – estimat pentru trimestrul II 2021 a fost de 268792,2 milioane lei
preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 13,0% faţă de trimestrul II 2020.
Trim. I Trim. II Sem. I
Milioane lei, preţuri curente 225051,0 268792,2 493843,2
In % faţă de perioada corespunzătoare din
anul precedent
99,8 113,0 106,5
Tabel 3: Produsul intern brut, în semestrul I 2021 – serie brută
Datele tabelului în format Excel.
Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2021 a fost de 493843,2 milioane lei preţuri curente, în
creştere – în termeni reali – cu 6,5% faţă de semestrul I 2020.
În tabelele 6, 7 şi 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul Intern Brut în preţuri curente, indicii de
volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul II şi semestrul I 2021.
Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului Intern Brut
Categorii de resurse
La creşterea PIB, în semestrul I 2021 faţă de semestrul I 2020, au contribuit aproape toate ramurile
economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:
– Industria (+1,9%), cu o pondere de 19,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate sa majorat cu 10,4%;
– Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor;
transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+2,0%), cu o pondere de 20,3% la formarea
PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,2%;
– Informaţiile şi comunicaţiile (+1,1%), cu o pondere de 7,9% la formarea PIB şi al căror
volum de activitate s-a majorat cu 14,1%.
Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 10,3% la formarea PIB, au contribuit cu +0,9% la
creşterea PIB, volumul lor majorându-se cu 10,2%.
4/9
Trim. II Sem. I Trim. II Sem. I
Agricultură, silvicultură şi pescuit 2,2 2,0 -0,1 0,0
Industrie 19,6 19,2 3,4 1,9
Construcţii 4,3 3,9 0,0 0,0
Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi
depozitare; hoteluri şi restaurante
20,0 20,3 3,9 2,0
Informații și comunicații 7,9 7,9 1,4 1,1
Intermedieri financiare şi asigurări 2,3 2,4 0,0 0,0
Tranzacţii imobiliare 7,9 8,0 0,5 0,2
Activități profesionale, științifice și tehnice;
activități de servicii administrative și activități
de servicii suport
8,3 7,6 1,1 0,3
Administrație publică și apărare; asigurări
sociale din sistemul public; învățământ; sănătate
și asistență socială 14,7 15,9 0,2 0,1
Activități de spectacole, culturale și recreative;
reparații de produse de uz casnic și alte servicii
2,2 2,5 0,5 0,0
Valoarea adăugată brută – total 89,4 89,7 10,9 5,6
Impozite nete pe produs 10,6 10,3 2,1 0,9
Produsul intern brut 100,0 100,0 13,0 6,5
Contribuţia la formarea PIB – % Contribuţia la creşterea PIB – %
Tabel 4: Contribuţia categoriilor de resurse la formarea şi creşterea Produsului intern brut,
în trimestrul II şi semestrul I 2021
Datele tabelului în format Excel.
Categorii de utilizări
Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:
– cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 5,4%,
contribuind cu +3,4% la creşterea PIB;
– formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 11,9%, contribuind cu +2,6% la
creşterea PIB.
O contribuţie negativă la scăderea PIB a avut-o exportul net (-2,3%), consecinţă a creşterii cu 16,8% a
volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de
bunuri şi servicii, cu 20,0%.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close