Social

Comisia relansează revizuirea guvernanței economice a UE

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare prin care trece în revistă schimbările de circumstanțe în ceea ce privește guvernanța economică în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și relansează dezbaterea publică privind revizuirea cadrului de guvernanță economică al UE. Comunicarea este prezentată ca urmare a angajamentului exprimat de președinta von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii de a ajunge la un consens cu privire la viitorul cadrului de guvernanță economică al UE. Comisia suspendase anterior această dezbatere publică, lansată inițial în februarie 2020, pentru a se concentra asupra răspunsului la impactul economic și social al pandemiei de COVID-19.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „După turbulențele create de pandemie, Europa navighează în prezent în ape mai liniștite. Datorită răspunsului nostru coordonat și ferm, în momentul de față așteptările în materie de creștere economică ne sunt depășite. Totodată, însă, criza a făcut ca anumite provocări să devină mai vizibile: creșterea deficitelor și a datoriilor, accentuarea divergențelor și a inegalităților și nevoia de a realiza mai multe investiții. Normele în materie de guvernanță economică de care avem nevoie trebuie să poată aborda frontal aceste provocări. De aceea, lansăm astăzi o dezbatere publică. Dorim să auzim opinii și idei, să ajungem la un consens și să facilităm asumarea regulilor, pentru o supraveghere economică eficace. Astfel, societățile și economiile noastre vor putea deveni mai sustenabile, mai echitabile, mai competitive și bine pregătite pentru provocările viitoare .”

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „După șocul fără precedent de anul trecut, economia Europei cunoaște o redresare puternică. Acum trebuie să ne asigurăm că, în viitor, creșterea va fi atât susținută, cât și sustenabilă. Relansăm această revizuire a guvernanței noastre economice în contextul unor nevoi enorme de investiții și în condițiile în care urgența climatică devine din ce în ce mai acută cu fiecare an care trece. În același timp, sprijinul bugetar puternic mobilizat în timpul pandemiei a condus la niveluri mai ridicate ale datoriei. Aceste provocări fac cu atât mai importantă existența unui cadru bugetar transparent și eficace. Realizarea acestui obiectiv este responsabilitatea noastră comună și este esențială pentru viitorul Uniunii noastre.”

Dezbaterea relansată se va baza atât pe viziunea Comisiei privind eficacitatea cadrului de supraveghere economică, prezentată în februarie 2020, cât și pe concluziile desprinse în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, descrise în comunicarea de astăzi. Comisia invită toate părțile interesate principale să se implice în această dezbatere publică, astfel încât să se ajungă la un consens cu privire la viitorul cadrului de guvernanță economică. Este esențial să existe un cadru care să poată sprijini din plin statele membre în efortul de a repara impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și de a răspunde celor mai presante provocări cu care se confruntă UE.

Comisia va lua în considerare toate opiniile exprimate în cursul acestei dezbateri publice. În primul trimestru al anului 2022, Comisia va oferi orientări în materie de politică bugetară pentru perioada următoare, cu scopul de a facilita coordonarea politicilor bugetare și elaborarea programelor de stabilitate și de convergență ale statelor membre. Aceste orientări vor reflecta situația economică globală, situația specifică a fiecărui stat membru și dezbaterea privind cadrul de guvernanță economică. Comisia va oferi orientări cu privire la posibilele modificări ale cadrului de guvernanță economică, cu obiectivul de a ajunge la un consens larg cu privire la calea de urmat cu suficient timp înainte de anul 2023.

Un nou context în urma pandemiei de COVID-19

De la crearea sa, cadrul de guvernanță economică al UE a ghidat statele membre în eforturile lor de a-și atinge obiectivele de politică economică și bugetară, de a-și coordona politicile economice, de a combate dezechilibrele macroeconomice și de a asigura finanțe publice solide. Cadrul a evoluat în timp și au fost introduse modificări, cum ar fi pachetul privind guvernanța economică și pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare, cu scopul de a răspunde noilor provocări economice.

În pofida acestor evoluții, au persistat unele vulnerabilități pe care cadrul bugetar nu le-a soluționat în mod eficace. În același timp, cadrul a devenit din ce în ce mai complex. În plus, contextul economic s-a schimbat în mod semnificativ de la stabilirea inițială a normelor.

Aceste aspecte, precum și altele, erau deja vizibile în februarie 2020, când Comisia și-a prezentat comunicarea privind evaluarea guvernanței economice a UE. Deși principalele concluzii ale evaluării rămân valabile și relevante, impactul grav al crizei provocate de pandemia de COVID-19 scoate și mai mult în evidență punctele sensibile ale cadrului, făcând ca provocările să devină și mai acute.

Noi provocări și lecții învățate

Dezbaterea publică privind revizuirea cadrului de guvernanță economică va trebui să ia în considerare și să soluționeze aspectele identificate în comunicarea din 2020. Printre acestea se numără modalitățile de a asigura sustenabilitatea finanțelor publice, de a preveni și corecta dezechilibrele macroeconomice, de a simplifica normele existente și de a îmbunătăți transparența, asumarea și respectarea lor.

În plus, revizuirea cadrului de guvernanță economică al UE trebuie să reflecte noile provocări evidențiate de criza provocată de pandemia de COVID-19. De asemenea, se pot trage concluzii utile din răspunsul politic de succes al UE în fața pandemiei, în special în ceea ce privește guvernanța Mecanismului de redresare și reziliență.

O dezbatere deschisă și incluzivă

Un dialog amplu și incluziv cu toate părțile interesate este esențial pentru a se ajunge la un consens larg cu privire la calea de urmat pentru cadrul de guvernanță economică al UE. Prin urmare, Comisia invită părțile interesate să se implice în dezbatere și să își exprime opiniile cu privire la modul în care a funcționat până în prezent cadrul de guvernanță economică și la posibilele soluții care să ducă la sporirea eficacității acestuia. Printre aceste părți interesate se numără celelalte instituții europene, autoritățile naționale, partenerii sociali și mediul academic.

Dezbaterea va avea loc prin intermediul mai multor forumuri, inclusiv reuniuni speciale, ateliere și sondajul online care a fost relansat astăzi. Cetățenii, organizațiile și autoritățile publice sunt invitate să își prezinte contribuțiile până la 31 decembrie 2021.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close