Social

Comisia, programul Catalyst al Breakthrough Energy și Banca Europeană de Investiții înființează un parteneriat în domeniul tehnologiilor care vizează clima

În cadrul Conferinței părților la Convenția Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP26) de la Glasgow, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Bill Gates, fondatorul Breakthrough Energy, împreună cu președintele Băncii Europene de Investiții, Werner Hoyer, au intrat în mod oficial într-un parteneriat cu rol de pionierat, care va stimula investițiile în tehnologiile esențiale pentru domeniul climei. Semnarea de astăzi a unui memorandum de înțelegere survine anunțului inițial, făcut în luna iunie a acestui an, cu ocazia conferinței ministeriale privind Misiunea inovare.

Parteneriatul dintre Comisie, Banca Europeană de Investiții și programul Catalyst al Breakthrough Energy va mobiliza până la 820 milioane EUR (1 miliard USD) în perioada 2022 – 2026 pentru a accelera implementarea pe scară largă și comercializarea rapidă a tehnologiilor inovatoare care vor contribui la realizarea ambițiilor Pactului verde european și a obiectivelor UE în materie de climă pentru 2030. Se estimează că fiecare euro din fonduri publice va atrage trei euro din fonduri private. Investițiile vor fi direcționate către un portofoliu de proiecte UE cu potențial mare în patru sectoare:

  • hidrogen curat;
  • combustibili pentru o aviație sustenabilă;
  • captare directă din aer; și
  • stocare pe termen lung a energiei.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat: „Timpul pentru a acționa este acum. Provocarea climatică ne impune să investim în inovații cu grad mare de risc și să eliminăm „prima ecologică” implicată în comercializarea noilor tehnologii. Sunt nerăbdătoare să ajung să constat că tehnologiile intră pe piață. Parteneriatul UE-Catalyst este un nou pas în direcția transformării Europei în primul continent neutru din punctul de vedere al impactului asupra climei și al inovării în domeniul climei. Mă aștept ca statele membre, industria și alte părți să se alăture cursei inovării în domeniul climei.

Werner Hoyer, Președintele Băncii Europene de Investiții, a declarat: „Pentru a îndeplini obiectivele climatice convenite la Paris, avem nevoie de o revoluție tehnologică mondială și de investiții masive în inovații revoluționare. Banca Europeană de Investiții are un istoric solid în ceea ce privește finanțarea tehnologiilor în stadii incipiente, contribuind la dezvoltarea acestora pentru a deveni mai accesibile. Astăzi utilizăm această expertiză pentru a atinge obiectivele ambițioase ale UE în materie de climă. Sunt încântat că putem să anunțăm astăzi un nou parteneriat cu Comisia Europeană și cu programul Catalyst al Breakthrough Energy pentru a sprijini soluțiile ecologice de mâine și pentru a construi un viitor ecologic pentru toți.

Bill Gates, fondatorul Breakthrough Energy, a declarat: „Atingerea unui nivel net zero va fi una dintre cele mai mari realizări ale umanității din toate timpurile. Ea va necesita noi tehnologii, noi politici și noi parteneriate între sectorul public și cel privat, la o scară nemaiîntâlnită. Acest parteneriat cu Comisia Europeană și cu Banca Europeană de Investiții va contribui la accelerarea adoptării pe scară largă a soluțiilor la problemele climatice, care vor genera industrii curate și oportunități de angajare în întreaga Europă pentru generațiile viitoare.”

Parteneriatul UE-Catalyst va viza tehnologiile cu un potențial recunoscut de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, dar care, în prezent, sunt prea costisitoare pentru a fi larg răspândite și pentru a concura cu tehnologiile bazate pe combustibili fosili. El va reuni sectorul public și cel privat pentru a investi în proiecte demonstrative de mare amploare.

Atât Banca Europeană de Investiții (utilizând resursele Comisiei), cât și programul Catalyst al Breakthrough Energy, vor pune la dispoziție sume echivalente, sub formă de granturi și de investiții financiare, pentru proiecte relevante. Ca parte a contribuției sale, programul Catalyst al Breakthrough Energy va atrage parteneri pentru a investi în proiecte și/sau pentru a achiziționa produsele ecologice rezultate.

Prin sprijinirea acestor tehnologii în această etapă a procesului de demonstrație și prin crearea unei piețe pentru aceste produse ecologice, parteneriatul UE-Catalyst va reduce „prima ecologică” a acestora, adică va reduce costurile lor la un nivel care va fi în cele din urmă competitiv cu opțiunile bazate pe combustibili fosili. Acest efect va contribui la accelerarea adoptării lor la nivel mondial și va genera independența față de schemele de sprijin public.

Finanțarea UE pentru parteneriat va proveni din programul Orizont Europa și din Fondul pentru inovare și va fi gestionată în cadrul InvestEU în conformitate cu procedurile de guvernanță stabilite. Programul Catalyst al Breakthrough Energy va atrage capital privat și fonduri filantropice echivalente în sprijinul tehnologiilor esențiale inteligente din domeniul climei pentru a accelera tranziția către ecosisteme industriale sustenabile în Europa. Parteneriatul UE-Catalyst va fi deschis investițiilor naționale ale statelor membre ale UE prin intermediul InvestEU sau la nivel de proiect. Se preconizează că primele proiecte vor fi selectate în 2022.

Comisia Europeană

Comisia Europeană dispune de o serie de politici și de programe pentru a-și îndeplini ambițiile în materie de climă. În cadrul Pactului verde european, pachetul „Pregătiți pentru 55” a fost adoptat în iulie 2021 cu scopul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030.

Finanțarea UE pentru proiectele sprijinite în cadrul parteneriatului Comisie-Catalyst va fi asigurată prin programul InvestEU și pusă în aplicare de Banca Europeană de Investiții și de alte instituții financiare interesate.

Pentru scopurile acestui parteneriat, finanțarea InvestEU este garantată prin Fondul pentru inovare și prin Orizont Europa, programul-cadru pentru cercetare și inovare al Europei, în valoare de 95,5 miliarde EUR (2021 – 2027). Programul Orizont Europa dedică 35 % din bugetul său acțiunilor climatice, în timp ce programul sprijină și o serie de parteneriate care atrag finanțare privată pentru a răspunde provocărilor globale presante și pentru a moderniza industria prin intermediul cercetării și al inovării.

Fondul pentru inovare este un nou instrument de finanțare pentru îndeplinirea angajamentelor UE la nivelul întregii economii în temeiul Acordului de la Paris și al obiectivelor sale climatice, prin sprijinirea demonstrării eficienței tehnologiilor inovatoare care generează emisii puține carbon.

Comisia sprijină, împreună cu programul Catalyst al Breakthrough Energy, cea de a doua fază a Misiunii inovare, pentru împlini un deceniu de acțiuni și investiții în cercetare, dezvoltare și demonstrații pentru a face ca energia curată să fie accesibilă financiar, atractivă și disponibilă tuturor.

Banca Europeană de Investiții

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene și este deținută de statele membre ale UE. Ea pune la dispoziție finanțare pe termen lung pentru investiții solide, cu scopul de a contribui la îndeplinirea obiectivelor politicilor UE, atât în Europa, cât și în afara acesteia. Banca Europeană de Investiții este activă în aproximativ 160 de țări și este cel mai mare creditor multilateral din lume pentru proiecte care implică acțiuni climatice.

Grupul BEI a adoptat recent Foaia de parcurs a băncii pentru climă cu scopul de a susține cu 1 mie de miliarde EUR agenda sa ambițioasă de investiții în domeniul climei și al sustenabilității mediului în deceniul premergător anului 2030 și de a pune la dispoziție peste 50 % din finanțarea acordată de BEI pentru acțiuni climatice și sustenabilitatea mediului până în 2025. De asemenea, ca parte a foii de parcurs, de la începutul anului 2021, toate operațiunile noi ale Grupului BEI vor fi aliniate la obiectivele și principiile Acordului de la Paris.

Breakthrough Energy

Înființată de Bill Gates, Breakthrough Energy este dedicată sprijinirii umanității pentru a evita un dezastru climatic. Prin intermediul instrumentelor de investiții, al programelor filantropice, al promovării politicilor și al altor activități, Breakthrough Energy urmărește să dezvolte tehnologiile de care lumea are nevoie pentru a atinge un nivel net zero al emisiilor până în 2050. 

Programul Catalyst al Breakthrough Energy este primul model conceput să accelereze dezvoltarea tehnologiilor climatice esențiale care vor sta la baza unei economii fără emisii de carbon. Programul Catalyst urmărește să reunească sectorul public și cel privat pentru a finanța în faza comercială proiecte demonstrative de soluții esențiale care vizează decarbonizarea. Programul Catalyst va aborda deficitul de finanțare al implementării timpurii pe scară largă a acestor tehnologii și va oferi o structură pentru accelerarea comercializării lor. Programul Catalyst va începe prin finanțarea unor proiecte vizând patru tehnologii: hidrogen verde, combustibili pentru o aviație sustenabilă, captare directă din aer și stocare pe termen lung a energiei. În viitor, programul Catalyst intenționează să extindă același cadru la alte inovații necesare, cum ar fi oțelul și cimentul cu conținut mic de carbon.

Pentru mai multe Informații

Discursul președintei privind inovarea în domeniul tehnologiilor curate (europa.eu)

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close