Social

Cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi serviciile de piaţă prestate populaţiei în luna iulie 2020

În luna iulie 2020, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de
luna precedentă atât ca serie brută cu 9,7%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare
şi de sezonalitate cu 6,6%.
 Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut faţă de luna precedentă, atât
ca serie brută cu 47,5% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu
29,4%.
 Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule
şi motociclete a crescut ca serie brută cu 0,4%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare
şi de sezonalitate a scăzut cu 0,1%.
 Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului
precedent, a scăzut, atât ca serie brută cu 24,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate cu 30,8%.
 În perioada 1.I-31.VII.2020, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut
faţă de perioada 1.I-31.VII.2019 atât ca serie brută cu 14,2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul
de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 13,6%.
 În perioada 1.I-31.VII.2020, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut faţă
de perioada 1.I-31.VII.2019 atât ca serie brută cu 36,0%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de
zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 35,6%.
Evoluţia lunară a cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor
(serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate)
– ianuarie 2015 – iulie 2020 –
-2015=100-
AUTO = Comerţ cu autovehicule; MOTO= Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente, întreţinerea şi repararea motocicletelor
Datele graficului în format xls (VII.2019-VII.2020)
50
150
250
350
450
550
650
750
Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 Sep/16 Oct/16 Nov/16
Dec/16 Jan/17 Feb/17 Mar/17 Apr/17 May/17 Jun/17 Jul/17 Aug/17 Sep/17 Oct/17 Nov/17 Dec/17 Jan/18 Feb/18 Mar/18 Apr/18 May/18 Jun/18 Jul/18 Aug/18 Sep/18 Oct/18 Nov/18
Dec/18 Jan/19 Feb/19 Mar/19 Apr/19 May/19 Jun/19 Jul/19 Aug/19 Sep/19 Oct/19 Nov/19 Dec/19 Jan/20 Feb/20 Mar/20 Apr/20 May/20 Jun/20 Jul/20
TOTAL AUTO MOTO
2/4
Evoluţia lunară a cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei
(serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate)
– ianuarie 2015 – iulie 2020 –
-2015=100-
Datele graficului în format xls (VII.2019-VII.2020)
Indicii volumului cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete
şi servicii de piaţă prestate populaţiei
IULIE 2020 în % faţă de : 1.I-31.VII.2020/
1.I-31.VII.2019
IUNIE 2020 IULIE 2019 -%-
Total comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea
şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
B 109,7 100,4 85,8
S 106,6 99,9 86,4
Comerţ cu autovehicule
B 108,1 97,2 79,4
S 110,7 88,6 80,9
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
B 109,1 101,8 98,7
S 107,9 101,8 99,0
Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule
B 114,3 102,0 89,2
S 103,7 100,7 92,7
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente;
întreţinerea şi repararea motocicletelor
B 100,5 190,3 175,1
S 99,0 190,7 167,3
Servicii de piaţă prestate populaţiei – total B 147,5 75,4 64,0
S 129,4 69,2 64,4
din care:
Hoteluri şi restaurante B 141,7 80,5 66,3
S 131,3 76,4 67,1
Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative B 189,8 76,3 60,7
S 173,1 76,6 61,1
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor;
alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
B
144,5 42,6 51,0
S 104,8 54,0 64,4
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare B 119,0 105,7 81,7
S 121,0 105,6 82,0
Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi a
produselor din blană
B
106,7 73,1 76,8
S 105,6 74,0 78,4
Notă: B= serie brută; S= serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate
Datele tabelului in format xls
25
45
65
85
105
125
145
165
185
205
Jan/15
Feb/15
Mar/15
Apr/15 May/15 Jun/15
Jul/15
Aug/15 Sep/15 Oct/15
Nov/15
Dec/15
Jan/16
Feb/16
Mar/16
Apr/16 May/16 Jun/16
Jul/16
Aug/16 Sep/16 Oct/16
Nov/16
Dec/16
Jan/17
Feb/17
Mar/17
Apr/17 May/17 Jun/17
Jul/17
Aug/17 Sep/17 Oct/17
Nov/17
Dec/17
Jan/18
Feb/18
Mar/18
Apr/18 May/18 Jun/18
Jul/18
Aug/18 Sep/18 Oct/18
Nov/18
Dec/18
Jan/19
Feb/19
Mar/19
Apr/19 May/19 Jun/19
Jul/19
Aug/19 Sep/19 Oct/19
Nov/19
Dec/19
Jan/20
Feb/20
Mar/20
Apr/20 May/20 Jun/20
Jul/20
TOTAL HOTELURI SI RESTAURANTE
3/4
Iulie 2020 comparativ cu iunie 2020
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna iulie 2020, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o
creştere cu 9,7%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+14,3%),
activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+9,1%), comerţul cu autovehicule (+8,1%) și la comerţul cu
motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+0,5%).
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în
luna iulie 2020, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 6,6%.
În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna iulie 2020, faţă de luna precedentă,
volumul cifrei de afaceri a înregistrat o creştere cu 47,5%, datorită creşterilor înregistrate la activitǎţile de jocuri de
noroc şi alte activităţi recreative (+89,8%), activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+44,5%), activităţile
hotelurilor şi restaurantelor (+41,7%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+19,0%) și la
activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+6,7%).
Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2020, faţă de luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 29,4%.
Iulie 2020 comparativ cu iulie 2019
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna iulie 2020, comparativ cu luna iulie 2019, a înregistrat o
creştere cu 0,4% datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea
şi repararea motocicletelor (+90,3%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,0%) și la activităţile de
întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+1,8%). Comerţul cu autovehicule a scăzut cu 2,8%.
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în
luna iulie 2020, a înregistrat o scădere cu 0,1% faţă de luna iulie 2019.
Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna iulie 2020, a înregistrat o cifră de afaceri cu
24,6% mai mică comparativ cu luna iulie 2019, ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile agenţiilor turistice
şi tur-operatorilor (-57,4%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană
(-26,9%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-23,7%) și la activităţile hotelurilor şi
restaurantelor (-19,5%). Serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare au crescut cu 5,7%.
Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de
sezonalitate, în luna iulie 2020 a scăzut cu 30,8%, comparativ cu luna iulie 2019.
Perioada 1.I-31.VII.2020 comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2019
În perioada 1.I-31.VII.2020 comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2019, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu
ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o
cifră de afaceri mai mică cu 14,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (-20,6%),
comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-10,8%) şi la activităţile de întreţinere şi reparare a
autovehiculelor (-1,3%).
Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a crescut cu 75,1%.
4/4
În perioada 1.I-31.VII.2020 comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2019, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu
ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de
numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut cu 13,6%.
Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în perioada 1.I-31.VII.2020 a înregistrat o cifră de
afaceri cu 36,0% mai mică comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2019, influențată de reducerea cifrei de afaceri la:
activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-49,0%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative
(-39,3%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-33,7%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor
textile şi a produselor din blană (-23,2%) şi serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-18,3%).
Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de
sezonalitate, în perioada 1.I-31.VII.2020, a înregistrat o cifră de afaceri cu 35,6% mai mică comparativ cu perioada
1.I-31.VII.2019.
Informaţii suplimentare:
 Cifra de afaceri reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprindere în perioada de referinţă,
provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. Cifra de
afaceri nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe.
 Indicii de volum ai cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete şi serviciile de piaţă prestate
populaţiei sunt indici de tip Laspeyres şi sunt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri comparabile.
Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în preţurile perioadei de referinţă se utilizează indici de
preţuri deflatori (indicele preţurilor de consum). Primii indici obţinuţi sunt la nivel de clasă/grupă CAEN Rev.2
apoi prin agregări succesive se obţin indici la niveluri agregate. Ponderile utilizate la agregare sunt calculate
pe baza cifrei de afaceri conform rezultatelor Anchetei Structurale în întreprinderi din anul de referinţă
(2015).
 Rata de răspuns la cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în servicii (SERV TS),
capitolul cifra de afaceri (diviziunile sau clasele 45, 55, 56, 79, 92, 9329, 9313, 96 ale CAEN Rev.2) , pentru
luna iulie 2020 a fost de 83,9%, faţă de 81,1 % în luna iulie 2019.
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului
pe homepage.
Informaţii suplimentare se pot obţine din baza de date TEMPO on line a INS (datele pentru luna iulie 2020 vor fi
disponibile în 17 septembrie 2020) şi din publicaţia statistică Buletin Statistic Lunar (termen de apariţie 25
septembrie 2020).

Articole similare

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close