Social

ANAF a actualizat Ghidul fiscal al contribuabililor persoanefizicecarerealizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilormobileșiimobile și din închirierea în scop turistic a camerelor situateînlocuințeproprietate personală

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a actualizat Ghidul fiscalalcontribuabililor persoanelor fizice care realizează venituri dinînchiriereașisubînchirierea bunurilor mobile și imobile și din închirierea înscopturisticacamerelor situate în locuințe proprietate personală, acestafiinddisponibilpe portalul www.anaf.ro, în secțiunea Asistență Contribuabili/Servicii oferitecontribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative, laurmătorullink:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_chirii_2022_05.pdf. Persoanele fizice care realizează venituri din aceste activități auobligațiadea depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiilesocialedatorate de persoanele fizice (formular 212), până la data de25mai.Contribuabilii pot obține informații detaliate și telefonic, apelândServiciulcentral de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, lanumăruldetelefon 031.403.91.60. Totodată, pe canalul de Youtube ANAF – Agenția NaționalădeAdministrareFiscală, sunt disponibile materiale video referitoare la modalitateadecompletare a declarației unice pentru persoanele fizicecarerealizeazăvenituri din chirii.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close