Politică

Solicităm în mod expres respectarea tratatelor internaționale semnate de statul român

Gazeta Civică emite scrisoare deschisă către parlamentul Românie (scrisoarea nr.2, președintele României scrisoarea nr.2, guvernul României-ministerul afacerilor externe)

Sursă foto: Facebook

În data de 25 aprilie 2005 România a semnat actul de aderare la UE. În intervalul 25 aprilie 2005- 1 ianuarie 2007 toate actele adoptate de instituțiile europene devin obligatorii pentru România și bulgaria la data aderări efective (1 ianuarie 2007) acest aspect a fost stabilit prin articolele 2 și 4 din actul de aderare al României și Bulgariei la UE pe care le cităm în continuare:

„Articolul 2

De la data aderării, dispoziţiile tratatelor originare şi actele adoptate de instituţii şi de Banca Centrală Europeană înainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria şi România şi se aplică în aceste state în condiţiile stabilite prin aceste tratate şi prin prezentul act.

Articolul 4

(1)   Dispoziţiile acquis-ului Schengen care au fost integrate în cadrul Uniunii Europene prin protocolul anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (denumit în continuare “protocolul Schengen”) şi actele care se întemeiază pe acestea sau care sunt conexe acestuia, enumerate în anexa II, precum şi orice alte acte noi de acest fel care ar putea fi adoptate înainte de data aderării, sunt obligatorii şi se aplică în Bulgaria şi România de la data aderării.

(2)   Dispoziţiile acquis-ului Schengen care au fost integrate în cadrul Uniunii Europene şi actele care se întemeiază pe acestea sau care sunt conexe acestuia şi care nu sunt prevăzute la alineatul (1), deşi sunt obligatorii pentru Bulgaria şi România de la data aderării, se aplică pe teritoriul fiecăruia dintre aceste state membre numai în temeiul unei decizii adoptate de Consiliu în acest sens, după verificarea, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în materie, a îndeplinirii pe teritoriul respectivului stat a condiţiilor necesare aplicării tuturor părţilor în cauză din acquis.

Consiliul adoptă deciziile, după consultarea Parlamentului European, hotărând cu unanimitatea membrilor săi care reprezintă guvernele statelor membre cu privire la care dispoziţiile prevăzute în prezentul alineat au fost puse deja în aplicare şi a reprezentantului guvernului statului membru cu privire la care aceste dispoziţii trebuie să fie puse în aplicare. Membrii Consiliului reprezentând guvernele Irlandei şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord participă la adoptarea acestei decizii în măsura în care aceasta priveşte dispoziţiile acquis-ului Schengen şi actele întemeiate pe acesta sau care sunt conexe acestuia şi la care aceste state membre participă.„

 

Solicităm parlamentului României să respecte tratatele internaționale

În data de 13 decembrie 2006 comisia europeana a emis decizia nr.928  prin care pentru România și Bulgaria a fost instituit mecanismul de cooperare și verificare (MCV).

  • Instituirea MCV-ului a avut ca drept obiectiv adaptarea legislației juridice conform celor recomandate de comisia europeană. Conform articolelor 2 și 4 din actul de aderare mai sus enunțate, documentele emise de CE între data semnări actului de aderare și aderarea propriu zisă devin obligatorii pentru România și Bulgaria. ÎN ACESTE CONDIȚII SOLICITĂM PARLAMENTULUI ROMÂNIEI SĂ RESPECTE TRATATELE INTERNAȚIONALE SEMNATE DE STATUL ROMÂN. ÎN ACEST SENS VĂ PUNEM ÎN VEDERE CĂ ÎN CONFORMITATE CU ART.31 alin. 1,2,3,4 și 5 DIN LEGEA 590/22 DECEMBRIE 2003- RESPECTAREA TRATATELOR INTERNAȚIONALE ESTE OBLIGATORIE.

În continuare cităm art.31 din legea 590/22 decembrie 2003: „SECŢIUNEA 1
Aplicarea tratatelor

Art. 31. – (1) Obligaţiile prevăzute de tratatele în vigoare se execută întocmai şi cu bună-credinţă.

(2) Aplicarea şi respectarea dispoziţiilor tratatelor în vigoare reprezintă o obligaţie pentru toate autorităţile statului român, inclusiv autoritatea judecătorească, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice române sau aflate pe teritoriul României.

(3) Guvernul, Ministerul Afacerilor Externe, precum şi alte ministere şi autorităţi ale statului au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru aplicarea tratatelor în vigoare, precum şi de a controla modul în care se realizează acestea.

(4) Dispoziţiile tratatelor în vigoare nu pot fi modificate, completate sau scoase din vigoare prin acte normative interne ulterioare intrării lor în vigoare.

(5) Prevederile legislative interne nu pot fi invocate pentru a justifica neexecutarea dispoziţiilor unui tratat în vigoare.„

  • De asemenea cităm și art.37 alin.1 din legea mai sus enunțată (590/2003): „ 37.– (1) Ministerul Afacerilor Externe, precum şi alte ministere şi autorităţi ale statului au obligaţia să semnaleze Preşedintelui României, Guvernului şi Parlamentului problemele pe care le ridică aplicarea unor tratate în vigoare, în vederea soluţionării operative a acestora, în deplină conformitate cu dreptul internaţional şi interesele părţii române.

Având în vedere cele mai sus enunțate solicităm parlamentului României să  adapteze și să adopte legislația juridică în conformitate cu recomandările cuprinse în MCV, de grupul GRECO și de comisia de la Veneția.

De asemenea solicităm Guvernului României prin ministerul de externe și președintelui României să întreprindă toate măsurile ce se impun pentru ca recomandările instituțiilor europene mai sus enunțate să fie transpuse de îndată în legislația din România.

P.S: Prezenta scrisoare deschisă rămâne de actualitate și se va regăsi în paginile ziarului nostru până când entitățile vizate vor intra in legalitate.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close