Politică

Iulia Matei la Reuniunea Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe din statele membre ale OCEMN

La 30 iunie 2021, secretarul de stat Iulia Matei a participat la cea de-a 43-a reuniune a Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), găzduită de Preşedinţia-în-Exerciţiu a Republicii Albania la OCEMN, în sistem video-conferință.

Consiliul Ministerial a marcat încheierea mandatului Republicii Albania de Președinție-în-Exercițiu la OCEMN, derulat pe parcursul primului semestru al anului 2021, și preluarea simbolică de către Georgia a mandatului pentru semestrul al doilea 2021.

Agenda Consiliului Ministerial s-a concentrat asupra progreselor realizate sub mandatul Preşedinţiei-în-Exerciţiu albaneze în procesul de reformă instituțională şi de consolidare a profilului strategic regional al Organizaţiei, precum şi asupra perspectivelor de impulsionare a cooperării economice interguvernamentale între statele membre OCEMN în domeniile prioritare de interes comun în regiunea extinsă a Mării Negre, în special în contextul necesității gestionării eficiente, la nivel regional, a implicațiilor socio-economice ale crizei generate de pandemia de COVID-19.

În intervenția sa, secretarul de stat Iulia Matei a felicitat Preşedinţia-în-Exercițiu a Republicii Albania pentru progresele înregistrate pe dimensiunea eficientizării cadrului de cooperare instituțional, precum și pentru consolidarea cooperării sectoriale în domenii prioritare precum – transport, turism, implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă – inclusiv în contextul importanței gestionării adecvate a consecințelor socio-economice ale pandemiei de COVID-19 la nivel regional.

Totodată, a reiterat sprijinul activ al României pentru continuarea procesului de reformă a Organizaţiei, pe baze consensuale, în vederea creșterii performanței instituționale, precum și pentru avansarea proiectelor aflate pe agenda OCEMN, în special în perspectiva următorului Summit aniversar al Organizației, prevăzut a se desfășura în 2022. În context, secretarul de stat Iulia Matei și-a exprimat convingerea că noul Secretar General al OCEMN, ambasadorul Lazăr Comănescu, va contribui la conturarea unui profil mai activ al Organizației în dialogul regional și impulsionarea cooperării economice în regiunea extinsă a Mării Negre, în baza unei agende dinamice, inclusive și orientată spre viitor.

În linie cu obiectivele urmărite de România vizând impulsionarea interacțiunii OCEMN cu organizațiile regionale și internaționale, secretarul de stat Iulia Matei a reconfirmat susținerea continuă și fermă a României pentru dezvoltarea, de o manieră pragmatică, flexibilă, a cooperării OCEMN – UE prin valorificarea oportunităților oferite de politicile, inițiativele și instrumentele financiare europene pentru dezvoltarea sustenabilă la Marea Neagră,. Acest obiectiv este în măsură să contribuie la impulsionarea implementării de proiecte sectoriale comune prioritare pentru dezvoltarea sustenabilă a regiunii.

În acest sens, secretarul de stat Iulia Matei a accentuat importanța avansării cooperării regionale la Marea Neagră cu sprijinul UE, cu scopul de a oferi valoare adăugată demersurilor actuale ale statelor membre OCEMN îndreptate spre relansarea economică a regiunii de o manieră sustenabilă. Astfel, a subliniat relevanța impulsionării cooperării pragmatice inițiate în cadrul Agendei Maritime Comune la Marea Neagră și a Agendei Strategice de Cercetare şi Inovare la Marea Neagră, ambele documente adoptate pe perioada Președinției române a Consiliului UE, în 2019.

La finalul Consiliului Ministerial a avut loc preluarea formală de către ambasadorul Lazăr Comănescu a funcției de Secretar General al OCEMN, care urmează să-și exercite mandatul începând cu 1 iulie 2021.

Informaţii suplimentare

Procesul de Cooperare la Marea Neagră a fost lansat prin semnarea Declarației de la Istanbul din 25 iunie 1992, având ca obiectiv accelerarea dezvoltării economice și sociale a statelor participante, prin intensificarea cooperării multilaterale și folosirea avantajelor care decurg din proximitatea geografică și complementaritatea economiilor naționale. La 5 iunie 1998, statele participante au semnat Carta OCEMN – documentul fondator al organizației, care a intrat în vigoare la 1 mai 1999, marcând transformarea inițiativei politice într-o organizație internațională cu caracter regional.

În prezent, OCEMN cuprinde 13 state membre, respectiv Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, R. Moldova, R. Macedonia de Nord, România, Federația Rusă, Turcia, Ucraina și Serbia.

România a asigurat Președinția-în-Exercițiu a OCEMN pe parcursul anului 2020, pentru a șasea oară de la instituționalizarea Organizației, în anul 1992, sub motto-ul „Bridging Shores Enhancing Cohesion”.  Inițial, conform cutumei, mandatul României urma să se desfășoare doar în semestrul I al anului 2020. România și-a asumat, însă, în condiții excepționale, prelungirea mandatului său până la 31 decembrie 2020, cu scopul asigurării continuității Președințiilor-în-Exercițiu ale Organizației. Decizia României a condus, astfel, la deblocarea unui important impas instituțional, prin facilitarea consensului asupra succesiunii următoarelor Președinții. În acest sens, Președinția-în-Exercițiu română la OCEMN a contribuit la înregistrarea unor progrese substanțiale pe palier instituțional, menite să consolideze profilul și eficiența Organizației.

Mandatul României în 2020 s-a derulat în baza unei agende de priorități fundamentate pe imperativul coeziunii la nivelul OCEMN, cu obiectivul cultivării unei cooperări orientate spre obținerea de rezultate concrete pe palier instituțional și sectorial și, implicit, pe promovarea unei mai bune conectivități între statele membre și la nivel regional.

La 30 martie 2021, România a obținut poziția de Secretar General al OCEMN în persoana ambasadorului Lazăr Comănescu. România a obținut această funcție pentru prima dată în istoria Organizației, urmare a unui intens efort politico-diplomatic. Această desemnare ilustrează contribuția concretă a României la consolidarea cooperării în formatele regionale la Marea Neagră. Mandatul Secretarului General Lazăr Comănescu debutează la 1 iulie 2021 pentru o perioadă de 3 ani.

 

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close