Politică

Declarațiile de presă ale ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu în debutul turneului regional în Caucazul de Sud

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu efectuează, în perioada 24 – 26 iunie 2021, un turneu regional în Caucazul de Sud, însoțit de șefii diplomațiilor din Austria, Alexander Schallenberg, și Lituania, Gabrielius Landsbergis, în baza mandatului încredințat de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borrell.

Cei trei miniștri de externe și membrii delegației au plecat de la București, împreună, în cursul acestei seri, cu o aeronavă militară tip C-27 Spartan, asigurată de partea română, către Republica Azerbaidjan, prima destinație de pe traseul turneului regional. În perioada 25-26 iunie, cei trei miniștri de externe vor mai avea ca destinații Republica Armenia și Georgia (mai multe informații sunt disponibile aici: https://www.mae.ro/node/55987).

Înaintea decolării de la Baza militară 90, cei trei miniștri ai afacerilor externe din România, Austria și Lituania au susținut declarații de presă.

Înregistrarea video a declarațiilor celor trei miniștri de externe este disponibilă aici:

https://www.mae.ro

 

Prezentăm, mai jos, transcrierea discursului ministrului Bogdan Aurescu în limbile română și engleză: 

Bună ziua tuturor!

În primul rând, adresez un călduros bun venit la București colegilor mei, ministrul afacerilor externe al Austriei, Alexander Schallenberg, și ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis. Urez bun-venit și Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud, domnul Toivo Klaar, și celorlalți colegi din Serviciul European de Acțiune Externă.

Astăzi, ca urmare a unei inițiative a României, plecăm împreună într-un turneu regional important în cele trei state din Caucazul de Sud: Azerbaidjan, Armenia și Georgia.

Încă de la început, aș dori să menționez că această vizită comună are loc în strânsă coordonare și cu mandatul Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borrell. Este, de fapt, unul dintre primele rezultate concrete ale propunerilor pe care le-am avansat la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe în format Gymnich, care a avut loc la Lisabona, pe 27 mai.

După cum știți, la inițiativa mea, care a beneficiat de susținerea, încă de la început, a altor zece state membre, la Lisabona am discutat despre situația conflictelor prelungite din Vecinătatea Estică, precum și despre pârghiile și instrumentele concrete pe care UE le poate folosi pentru a fi mai eficientă, mai activă în găsirea de soluții la aceste crize. Sunt conflicte care persistă în jurul Mării Negre, în unele cazuri de mai multe decenii, care afectează în mod cert securitatea și prosperitatea regiunii. Iar eforturile noastre de a introduce, pentru prima oară, pe agenda Uniunii Europene, un astfel de subiect, au avut succes.

Una dintre concluziile reuniunii din 27 mai, de la Lisabona, a fost că este necesară transmiterea unui mesaj clar de sprijin politic din partea Uniunii Europene către partenerii din Vecinătatea Estică. Iar una dintre opțiunile practice, cu impact în creșterea prezenței și vizibilității Uniunii Europene în regiune, o reprezintă tocmai realizarea de vizite comune ale miniștrilor de externe europeni, în coordonare cu Înaltul Reprezentant Josep Borrell.

Prin turneul pe care îl începem astăzi, plecând de la București, urmărim mai multe obiective.

În primul rând, trebuie să sporim rolul și profilul Uniunii Europene în ce privește soluționarea conflictelor prelungite. Perpetuarea acestor conflicte are efecte negative asupra stabilității și securității statelor afectate și a regiunii, dar și asupra posibilității populației din zonele de conflict de a beneficia de drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la educație, la servicii medicale, la vaccinuri. Aceste realități se răsfrâng, în măsuri diferite, și asupra stabilității și securității Uniunii Europene și statelor membre. Așadar, prin această vizită, vom consolida agenda pozitivă a Uniunii Europene în regiune, vom demonstra solidaritatea europeană cu cele trei state sud-caucaziene și vom urmări întărirea rezilienței lor.

Un al doilea obiectiv major pe care îl urmărim este întărirea profilului geopolitic al Uniunii Europene în propria sa vecinătate și exprimarea unui mesaj clar, al Uniunii Europene și statelor membre, pentru securitatea și stabilitatea acestora. Am susținut de mai multe ori faptul că Uniunea Europeană nu poate acționa cu adevărat ca un actor global, în contextul geopolitic actual, dacă nu devine mai influentă în propria sa vecinătate.

Un al treilea obiectiv pe care ni-l propunem este stimularea unei interacțiuni sporite între statele din regiune pe tema conflictelor prelungite. Este, de altfel, una dintre propunerile pe care le-am avansat colegilor europeni la reuniunea de la Lisabona.

De asemenea, vom transmite interlocutorilor din Azerbaidjan, Armenia și Georgia mesaje clare privind determinarea noastră, a Uniunii Europene și statelor membre, de a consolida Parteneriatul Estic, de a eficientiza și crește coeziunea Politicii Externe și de Securitate Comună a UE. Vizita noastră este, până la urmă, o modalitate concretă de a asigura o implicare mai activă, directă, a statelor membre și a instituțiilor europene, prin astfel de acțiuni comune.

Nu în ultimul rând, prin vizitele la Baku, Erevan și Tbilisi, transmitem un mesaj coordonat privind necesitatea continuării și aprofundării reformelor, în spiritul agendei europene. De altfel, vizita va avea și scopul de a pregăti Summitul Parteneriatului Estic din decembrie. Din perspectiva României, așa cum am propus și anterior, la nivel european, voi promova necesitatea dezvoltării unei dimensiuni de securitate a Parteneriatului Estic.

La Baku, Erevan și Tbilisi vom avea întrevederi la cel mai înalt nivel – Președinte, prim-ministru, ministru de externe.

Azerbaidjanul este un partener strategic al României și Uniunii Europene în sfera energiei, este un actor-cheie în probleme de conectivitate ce leagă Asia Centrală, Caucazul și Marea Neagră, deci Europa. Un nou Acord între Uniunea Europeană și Azerbaidjan este în faza finală de negociere și vom explora căile prin care putem să ajutăm mai mult la avansarea relației Uniunii Europene cu Azerbaidjanul.

În Armenia au avut loc alegeri parlamentare anticipate duminica trecută, pe 20 iunie. Vom discuta cu partenerii noștri armeni despre șansele formării rapide a unui nou Guvern, despre așteptările existente la Erevan pentru o agendă mai bine calibrată a Uniunii Europene în relația cu Armenia.

Am văzut, deja, că sunt semnale pozitive ale relației dintre Azerbaidjan și Armenia, după conflictul militar din toamna anului trecut. Suntem interesați să găsim noi modalități de implicare și sprijin pentru acest proces esențial de dezescaladare.

În Georgia, partener cu aspirații substanțiale privind agenda europeană, a fost depășită criza politică internă, inclusiv cu sprijinul Uniunii Europene. Prin urmare, vom discuta cu factorii politici de la Tbilisi despre modul cum pot fi sprijinite ambițiile Georgiei de aprofundare a asocierii politice și integrării europene economice.

Sunt convins că, împreună cu colegii mei, miniștrii Schallenberg și Landsbergis, vom face o echipă bună în acest turneu și vom împărtăși rezultatele noastre cu colegii noștri și cu Înaltul Reprezentant Borrell  la reuniunea Consiliului Afaceri Externe din 12 iulie.

După cum vedeți, delegația noastră europeană pleacă în câteva clipe de aici, de la București, ceea ce arată, fără îndoială, că România are o contribuție importantă și recunoscută la nivel european, în raport cu vecinii și partenerii noștri estici. Expertiza noastră în Vecinătatea Estică este utilă, necesară și apreciată. Sunt bucuros că, astfel, o punem la lucru. Astfel, avem o contribuție solidă la realizarea politicii externe europene.

Pentru România, creșterea importanței acordate acestui subiect al conflictelor prelungite la nivel european reprezintă un succes diplomatic. Preocuparea țării noastre pentru stabilitatea și securitatea statelor din Parteneriatul Estic are valențe geostrategice, iar soluționarea acestor conflicte reprezintă un obiectiv prioritar.

Prin urmare, vizita reprezintă o bună ocazie pentru a crește profilul României în interiorul UE și față de partenerii noștri din Caucaz. Vine într-un context în care România a marcat momente importante și de succes în politica externă: Summitul B9, găzduit de Președintele Klaus Iohannis, cu participarea Președintelui Statelor Unite, precum și Trilaterala pe teme de securitate România-Polonia-Turcia, cu participarea Ucrainei și Georgiei.

Astfel, România dovedește, din nou, prin demersul pe care îl începem astăzi, plecând de la București, că are o politică externă solidă, că este un stat implicat în regiune, pro-activ și cu putere conceptuală.

Închei prin a mulțumi Ministerului Apărării Naționale, domnului ministru Nicolae Ciucă, pentru sprijin, pentru că, după cum vedeți, deplasarea noastră se face cu o aeronavă C-27 Spartan, aparținând Forțelor Aeriene Române. De asemenea, mulțumesc, deja, în avans, echipajului român, pentru sprijinul și colaborarea exemplară în pregătirea acestei misiuni complexe.

Vă mulțumesc!

 

Press statement of minister of foreign affairs Bogdan Aurescu

Good afternoon, everyone!

First of all, I would like to address a warm welcome to Bucharest to my colleagues, the minister of foreign affairs of Austria, Alexander Schallenberg and the minister of foreign affairs of Lithuania, Gabrielius Landsbergis. I would also like to welcome the EU Special Representative for the South Caucasus, Toivo Klaar, and the rest of our colleagues from the European External Action Service.

Today, as a result of an initiative advanced by Romania, we jointly depart in an important regional tour to the three states in South Caucasus: Azerbaijan, Armenia and Georgia.

Right from the start, I would like to mention that this joint visit is undertaken in close coordination and based on the mandate provided by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell. It is, in fact, one of the first concrete results of the proposals that I advanced during the informal reunion of ministers of foreign affairs (Gymnich), which took place in Lisbon, on the 27th of May.

As you know, based on my initiative, which was endorsed from the beginning by ten other Member States, we discussed in Lisbon about the situation of protracted conflicts in the Eastern Neighbourhood, but also about the concrete levers and tools which the European Union can use to be more efficient, more active in finding solutions to these crises. These are conflicts that persist around the Black Sea, in some cases for several decades, certainly affecting the security and prosperity of the region. And our efforts to introduce, for the first time ever, such a topic on the European Union’s agenda, have proven successful.

One of the conclusions of the May 27 reunion in Lisbon was the necessity of conveying a clear message of political support of the European Union to our partners in the Eastern Neighbourhood. And one of the practical options, with an impact on strengthening the presence and visibility of the European Union in the region, is exactly the organization of joint visits of European ministers of foreign affairs, in coordination with High Representative Josep Borrell.

Through the tour we are starting today, leaving from Bucharest, we are pursuing several goals.

First, we must enhance the European Union’s role and profile in what concerns the settlement of protracted conflicts. The perpetuation of these conflicts has negative effects on the stability and security of the affected states and the region, but also on the possibility of the people from the conflict areas to benefit from fundamental rights, such as the right to education, to health services and vaccines. These realities also affect, to different degrees, the stability and security of the European Union and of the Member States. Thus, through this visit, we will consolidate the European Union’s positive agenda in the region, we will prove our European solidarity with the three South Caucasian states and we will pursue the strengthening of their resilience.

A second major objective that we are pursuing is the strengthening of the European Union’s geopolitical profile in its own neighbourhood and the articulation of the European Union’s and its Member States’ clear support for their security and stability. I underlined several times the fact that the European Union cannot truly act as a global actor, in the current geopolitical context, if it does not become more influent in its own neighbourhood.

A third objective that we are pursuing is the stimulation of enhanced interaction between the states in this region as regards the issue of protracted conflicts. As a matter of fact, this was one of the proposals that I advanced to my European colleagues during our reunion in Lisbon.

Moreover, we will convey to our interlocutors in Azerbaijan, Armenia and Georgia a set of clear messages regarding our determination – the European Union’s and the Member States’ – to consolidate the Eastern Partnership and increase the efficiency and cohesion of the EU’s Common Foreign and Security Policy. Our visit is, after all, a concrete way to ensure a more active and direct involvement of Member States and European institutions, through such common actions.

Last but not least, through our visits to Baku, Yerevan and Tbilisi, we are conveying a coordinated message on the need to continue and deepen the reform process, in the spirit of the European agenda. The visit will also have a preparatory role in view of the Eastern Partnership Summit in December. From Romania’s perspective, as I proposed before at European level, I will promote the need to develop a security dimension within the Eastern Partnership.

In Baku, Yerevan and Tbilisi, we will have meetings at the highest level – with Presidents, Prime Ministers and ministers of foreign affairs.

Azerbaijan is a strategic partner of Romania and the EU in the sphere of energy and a key actor in connectivity projects that tie together Central Asia, the Caucasus and the Black Sea, thus Europe. A new European Union-Azerbaijan Agreement is in a final negotiation phase and we will explore the ways in which we can help further advance the relations of the European Union with Azerbaijan.

In Armenia, early parliamentary elections were organized last Sunday, on June 20. We will discuss with our Armenian partners about the chances of rapidly appointing a new Government and about the expectations of Yerevan for a better-calibrated agenda of the EU in the relations with Armenia.

We have already observed positive signals in the relationship between Azerbaijan and Armenia, after the military conflict of last autumn. We are interested in finding new ways of involvement and support for this essential de-escalation process.

In Georgia, a partner with substantial aspirations regarding the European agenda, the internal political crisis was overcome, including with the European Union’s support. Therefore, we will discuss with political actors in Tbilisi about the way in which Georgia’s ambitions to deepen the political association and economic integration can benefit from support.

I am convinced that, together with my colleagues, ministers Schallenberg and Landsbergis, we will make good team in this tour and will share our results with our colleagues and with High Representative Borrell during the Foreign Affairs Council on the 12th of July.

As you can see, our European delegation will soon leave from Bucharest. This shows, without doubt, that Romania has an important and well-acknowledged contribution at European level regarding our Eastern neighbours and partners. Our expertise in the Eastern Neighbourhood is useful, needed and appreciated. I am glad that, this way, we are putting it to good use. Thus, we have a solid contribution to the realisation of European foreign policy.

For Romania, the increased importance attached at European level to the topic of protracted conflicts is a diplomatic success. The preoccupation of our country for the stability and security of Eastern Partnership states has geo-strategic features and the settlement of these conflicts is a priority objective.

Therefore, this joint visit represents a good opportunity to increase Romania’s profile within the EU and in relation with our partners in the Caucasus. It comes at a moment when Romania has already marked a series of successful moments in foreign affairs: the B9 Summit, organized by President Klaus Iohannis, with the participation of the US President, as well as the Trilateral meeting on security issues between Romania, Poland and Turkey, with the participation of Ukraine and Georgia.

Thus, Romania is proving, once again, through the endeavour that we are starting today, from Bucharest, that it has a solid foreign policy and that it is engaged in the region, pro-active and capable of conceptual strength.

I will end by thanking the Ministry of National Defence, Minister Nicolae Ciucă, for the support. As you can see, we will travel by a C-27 Spartan aircraft, belonging to the Romanian Air Force. I would also like to thank, in advance, the Romanian crew, for their support and exemplary collaboration in the preparation of this complex mission.

Thank you!

 

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close