Politică

Clotilde Armand: Rezolvăm problemele cu apa caldă și căldura din Cartierul Aviației

Locuitorii cartierului Aviației vor avea, începând cu această iarnă, temperatura optimă la încălzirea locuinței și la apa caldă. Pentru a veni în sprijinul locuitorilor din blocurile din acest cartier în care sunt probleme cu alimentarea cu apă caldă și căldură pe timpul iernii, Primăria Sectorului 1 a găsit o soluție urgentă pentru rezolvarea deficiențelor, printr-un proiect pilot ce va fi derulat în cartierul Aviației: conectarea unor echipamente specializate pentru încălzit apa la punctele termoenergetice cu probleme.

Administrația locală a Sectorului 1 urmează să finanțeze igienizarea și reabilitarea punctului termic și chiria echipamentelor pentru încălzit apa.

În cadrul discuțiilor purtate de primarul Clotilde Armand la sfârșitul lunii august 2021 cu reprezentanții companiei producătoare a echipamentelor, aceștia au explicat, că în cazul punctului termic de pe strada Siriului, urmează să fie folosit un un echipament de 2,5 MW, care are o dimensiune de 6×2 mp. Utilajul urmeză să fie montat lângă punctul termic. În cazul altor centrale termice, mai mari, urmează să fie instalate două sau chiar trei astfel de echipamente.

Pentru derularea acestui proiect pilot la Punctul Termic 5 Aviației, Consiliul Local Sector 1 urmează să încheie un protocol de colaborare cu Compania Municipală Termoenergetica București S.A. În ședința de astăzi a Consiliului Local Sector 1 a fost aprobat, în unanimitate, proiectul de hotărâre prin care se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a coopera cu Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în scopul realizării obiectivului “Căldură și apă caldă pentru cetățenii Sectorului 1”.

“Deși noi nu avem atribuții în acest domeniu, nu puteam să stăm cu mâinile în sân în timp ce locuitorii cartierului Aviației îngheață în casă sau nu beneficiază de apă caldă la termperatura optimă în condițiile avariilor frecvente la rețea cauzate de nerealizarea la momentul oportun, de către fostele administrații ale Bucureștiului, a invesțițiilor în reabilitarea rețelei termice din Capitală. Soluția urgentă care urmează să fie aplicată în cartierul Aviației, începând din această iarnă până la finalizarea de către Primăria Capitalei a investițiilor la reabilitarea rețelelor de termoficare derulate cu fonduri europene, constă în conectarea unor echipamente specializate pentru încălzit apa la punctele termoenergetice cu probleme. Doresc să-i asigur pe locuitorii cartierului Aviației că în această iarnă nu vor mai avea probleme cu alimentarea cu apă caldă și cu încălzirea”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Proiectul pilot

Potrivit protocolului de colaborare ce urmează a fi încheiat între Consiliul Local Sector 1 și Compania Municipală Termoenergetica București S.A., va fi demarat un proiect pilot la Punctul Termic 5 Aviației prin care vor fi conectate echipamente specializate pentru încălzit apa la punctele termice cu probleme în asigurarea parametrilor necesari.  În urma punerii în funcțiune a proiectului pilot și a verificării îndeplinirii parametrilor necesari conform diagramei de reglaj, soluția adoptată se poate extinde și la alte puncte termice deficitare din Sectorul 1.

Tot conform protocolului, Primăria Sectorului 1 va finanța lucrările de instalare, operare și reparare a echipamentelor și va asigura paza acestora. Totodată, împreună cu Administrația Domeniului Public va amenaja și întreține spațiile verzi și aleile din proximitatea punctului termic, va reloca spațiile de parcare și va realiza alte lucrări de întreținere.

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. va asigura funcționarea în mod corespunzător a serviciului public de alimentare cu energie termică și va asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică prin exploatarea SACET și prin echipamentele specializate instalate și operate de Sectorul 1.

De asemenea, Compania Municipală Termoenergetica București SA va asigura lucrările necesare pentru branșarea echipamentelor specializate la rețeaua de termoficare din punctele termice, astfel încât să nu se producă disfuncționalități în asigurarea serviciului public și va asigura manevrele necesare pornirii/opririi agentului termic din rețeaua de termoficare pentru asigurarea funcționării echipamentelor specializate care să asigure parametrii necesari alimentării cu agent termic, conform diagramei de reglaj.

Acest Protocolul de colaborare va avea o durată de un an, cu posibilitatea prelungirii succesive până la maximum opt ani.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close