Politică

Alocuțiunea Președintelui României, Klaus Iohannis, susținută cu prilejul participării la Festivalul „Săptămâna Haferland”

Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii:

Bună ziua!

Stimată doamnă Schmidt,

Stimate domnule Schmidt,

Dragi prieteni, bine v-am regăsit în inima Transilvaniei!

Este o mare bucurie să fiu prezent astăzi alături de dumneavoastră și, totodată, să acord Înaltul Patronaj ediției din acest an, în semn de apreciere față de generozitatea, dedicarea și eforturile organizatorilor și participanților de a duce tradiția mai departe în Țara Ovăzului.

Doresc să felicit organizatorii pentru modul în care au înțeles să ducă mai departe și să pună în valoare tradițiile sașilor transilvăneni.

Ich beglückwünsche die Veranstalter dafür, dass sie die Traditionen der Siebenbürger Sachsen hegen und pflegen.

Îmi face o deosebită plăcere să revăd prieteni vechi și să transmit salutul meu tuturor celor care au manifestat interes să descopere cultura săsească și potențialul cultural și turistic din zona Transilvaniei.

Es freut mich, alte Bekannte und Freunde wieder zu sehen und all jene zu begrüßen, die Interesse an der sächsischen Kultur haben, und das kulturelle und touristische Potenzial Siebenbürgens entdecken möchten.

După mai bine de un an de când pandemia ne-a obligat să găsim alternative în a menține legături puternice între noi, dar și cu publicul, cu arta și cultura, iată că organizarea Festivalului în acest an constituie un pas important pe drumul reîntoarcerii la normalitatea pe care o așteptăm cu toții, dar și la tradițiile și valorile autentice ale locuitorilor din satele săsești.

Reluarea ritmului vieților noastre de dinainte de pandemie, cu multe lecții noi învățate, trebuie să fie un efort comun, care să ne apropie de aceeași parte a baricadei în această luptă pe care sunt convins că o vom câștiga. Chiar dacă ne aflăm într-un context neobișnuit, generat de pandemia de COVID-19, Festivalul Haferland ne dă speranță că vom reuși să depășim dificultățile și, totodată, vom ști să menținem nealterat contactul cu arta, tradițiile și cultura.

Festivalul, devenit deja tradiție, are o contribuție esențială la prezervarea identității sașilor din România, promovând cultura specifică acestei comunități.

Das Festival, das bereits zu einer Tradition geworden ist, leistet einen wertvollen Beitrag zur Pflege der Identität und Kultur der Siebenbürger Sachsen.

Zona încărcată de istorie are o unicitate aparte prin bogăția arhitecturală a cetăților și a bisericilor fortificate, prin frumusețea peisajelor rurale și, nu în ultimul rând, prin ospitalitatea și creativitatea oamenilor care locuiesc aici.

Diese Region mit einer reichen Geschichte ist einzigartig durch die architektonische Vielfalt der Kirchenburgen, die Schönheit der Landschaft und die Gastfeundschaft und Kreativität der Menschen, die hier leben.

Atelierele de meșteșuguri, expozițiile, dansurile tradiționale, cântecele săsești, dar și toate celelalte activități care au loc, în aceste zile, în Haferland, nu sunt doar simple acte artistice. Ele constituie premisele revitalizării zonei și fundamentele unui model reușit de dezvoltare durabilă, prin grija față de oameni și față de mediul în care trăim.

Conservarea patrimoniului cultural și promovarea potențialului de care România dispune trebuie să fie deziderate asumate de comunitățile locale și, totodată, să beneficieze de investiții susținute.

Constat cu satisfacție că, pe lângă promovarea patrimoniului cultural, Festivalul are o importantă dimensiune educațională. Implicarea activă a tinerelor generații și atragerea acestora prin manifestări care reconstituie pagini importante din istoria sașilor transilvăneni vor asigura continuitatea spirituală a zonei. Tinerii de azi, cunoscându-și originile, vor putea insufla viitoarelor generații credințele și valorile pe care le-au primit de la strămoșii lor.

Ich stelle mit Genugtuung fest, dass die Kulturwoche Haferland, nebst der Pflege des Kulturerbes, der Bildung eine bedeutende Rolle einräumt.

Die Einbindung der jungen Generation in Projekte, die bedeutende Ereignisse aus der Geschichte der Siebenbürger Sachsen wiederbeleben, werden die spirituelle Kontinuität der Region gewährleisten. Die junge Generation von heute wird durch die Kenntnis ihrer Ursprünge, der kommenden Generation die Werte vermitteln, die sie von ihren Vorfahren geerbt hat.

Doamnelor și domnilor,

Meine Damen und Herren,

Sașii din Transilvania au dovedit, de-a lungul secolelor de existență pe aceste meleaguri, că doar buna organizare, solidaritatea și lupta asiduă pentru respectarea valorilor, credințelor și libertății pot depăși vicisitudinile istoriei.

Die Siebenbürger Sachsen haben in den Jahrhunderten, in denen sie auf diesem Gebiet gelebt haben, gezeigt, dass nur eine gute Organisation, die Solidarität und der Einsatz für die Pflege der Werte, des Glaubens und der Freiheit dazu beitragen können, den Wirren der Geschichte standzuhalten.

Modul în care aceste aspecte s-au integrat în cultura națională a făcut din Transilvania un spațiu multicultural în care minoritățile naționale își pot afirma neîngrădit identitatea și au un rol esențial în societatea românească.

Legătura strânsă dintre sași și români, construită în timp, un exemplu de conviețuire pașnică bazată pe respectarea culturii și tradițiilor specifice ambelor părți, a contribuit la dezvoltarea și consolidarea relației bilaterale dintre România și Germania. Dincolo de cooperarea economică și parteneriatul politic, mecanismele dezvoltate la nivel local au întărit conexiunile dintre cele două state.

Die enge Beziehung zwischen den Siebenbürger Sachsen und den Rumänen, die über Jahrhunderte aufgebaut worden ist, stellt ein Beispiel des Zusammenlebens dar, das auf gegenseitigen Respekt für die jeweils andere Kultur und Tradition fußt und zur Entwicklung und Konsolidierung der bilateralen Beziehungen zwischen Rumänien und Deutschland beigetragen hat. Nebst der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der politischen Partnerschaft haben die auf lokaler Ebene entwickelten Partnerschaften die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter gestärkt.

Ca stat profund atașat idealurilor de diversitate și unitate europeană, România este locul în care diversitatea etnică, religioasă și culturală este respectată și reprezintă un model de toleranță, deschidere și solidaritate.

În încheiere, vreau să vă asigur de toată susținerea mea pentru conservarea și promovarea culturii săsești și vă doresc încă multe ediții la fel de frumoase și creative!

Abschließend möchte ich sie meiner Unterstützung in ihrer Tätigkeit zur Pflege und Förderung der siebenbürgisch-sächsischen Kultur versichern und ihnen zahlreiche weitere Auflagen des Festivals wünschen!

Mult succes și multă sănătate!

Viel Erfolg und beste Gesundheit!

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close