Politică

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în data de 10 august 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, ORDINULUI nr. 178/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în data de 10
august 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, ORDINULUI nr. 178/2021
pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a
măsurii de distilare a vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul
Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.
Măsura de acordare a sprijinului financiar va fi aplicată la nivel național de către
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
Solicitanții vor depune cererile de solicitare a sprijinului financiar aferent măsurii
de distilare a vinului în situații de criză, la sediul APIA – Aparat Central, până la data
de 1 septembrie 2021, în conformitate cu prevederile Ordinului 178/2021 și Ghidului
Solicitantului.
Cererea însoțită de documentele prevăzute în OMADR 178/2021 poate fi transmisă și
prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.
Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar
copiile trebuie să fie certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant.
În vederea aprobării sprijinului financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească
următoarele condiții de eligibilitate:
a) distileria să fie localizată pe teritoriul României;
b) să dețină autorizație valabilă la data începerii procesului de distilare a vinului și să
obțină în urma acestuia un produs cu o concentrație alcoolică de minimum 92% din
volum;
c) cantitatea de vin pentru care se solicită ajutor pentru distilare în situații de criză să
fie certificată de către Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicloe (O.N.V.P.V.) cu
privire la dreptul de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC),
vinurilor cu indicație geografică (IG) și vinurilor varietale.
Sprijinul financiar pentru măsura de distilare a vinului în situații de criză se acordă:
– în avans (valoarea avansului este de maximum 100% din valoarea
corespunzătoare volumului estimat conform art. 5 alin. (2) lit. d), în condițiile
constituirii unei garanții bancare de 110% din valoarea avansului solicitat);
sau
– după finalizarea operațiunilor de distilare și denaturare.
Valoarea sprijinului este stabilită la 4,52 lei/litru de vin cu DOC, IG și 2,66 lei/litru
vin varietal care va fi distilat.
Costurile eligibile pentru sprijin cuprind costul vinului, costul transportului vinului către
distilerie și costul distilării vinului în cauză.
Din valoarea sprijinului menționat, distilatorul plătește producătorului care a furnizat
vinul către distilerie 3,88 lei/litru de vin cu DOC, IG și 2,02 lei/litru de vin varietal.
În situația în care sumele aferente cererilor de plată selectate depășesc resursele
financiare alocate măsurii de distilare a vinului în situații de criză, valoarea sprijinului
se reduce proporțional conform prevederilor OMADR 178/2021.
Volumul minim de vin ce poate face obiectul cererii de plată este de 10 hl.
Produsul rezultat în urma distilării vinului pentru care se acordă sprijinul financiar va
fi supus procedurii de denaturare pentru ase asigura utilizarea acestuia exclusiv în
scopuri industriale, inclusiv în scopuri de dezinfectare sau farmaceutice, sau în scopuri
energetice, astfel încât să se evite denaturarea concurenței.
Plata sprijinului se face în lei, până la data de 15 octombrie 2021, integral din Fondul
European de Garantare Agricolă (FEGA), prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură.
Mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii de distilare a vinului în situații de
criză eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul
vitivinicol 2019-2023, Ghidul solicitantului și legislația aferentă, se regăsesc pe site-ul
APIA: www.apia.org.ro, accesând link-ul: http://www.apia.org.ro/ro/directiamasuri-de-piata/viti-vinicole/distilare-vin-in-situatii-de-criza-anul-2021.
SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICAR

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close