Cultură

Sinaxar catolico-roman 4 septembrie

Sfintii zilei

Ss. Rozalia, fc.; Moise, profet
 Liturghierul Roman
DUMINICA A XXII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare
Ai milă de mine, Doamne,
către tine strig toată ziua,
căci tu, Doamne, eşti bun si îndurător,
plin de dragoste faţă de cei care te cheamă.                               Cf. Ps 85,3.5

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule al puterilor, de la care vine tot darul desăvârşit,
sădeşte în inimile noastre iubirea fată de numele tău;
uneşte-ne tot mai strâns cu tine, spre a hrăni în noi ceea ce este bun,
şi veghează cu grijă, ca să păstrezi ce ai sădit în noi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, ca jertfa sfântă pe care ţi-o aducem
să ne dăruiască pururi binecuvântarea ta aducătoare de mântuire,
pentru ca ceea ce săvârşeşti acum sub semnele sacramentale,
prin puterea ta, să ajungă la desăvârşire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Cât de mare este bunătatea ta, Doamne,
pe care ai pregătit-o pentru cei care se tem de tine!                             Ps 30,20

sau:
Fericiţi făcătorii de pace,
pentru că fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.                                                   Mt 5, 9-10

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Îndestulati cu pâinea ospăţului ceresc, te rugăm, Doamne,
ca această hrană să întărească în inimile noastre iubirea,
astfel încât să fim mereu gata să te slujim în fraţii noştri.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar
 
LECTURA I

Dumnezeu va da pe faţă gândurile inimilor.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,1-5

Fraţilor, să nu vedeţi în noi decât pe slujitorii lui Cristos şi pe administratorii tainelor lui Dumnezeu. Iar de la administratori se cere în primul rând să fie oameni de încredere. Cât mă priveşte, prea puţin îmi pasă dacă mă judecaţi voi sau dacă mă judecă oamenii; de altfel nici eu nu mă judec pe mine însumi. Conştiinţa nu-mi reproşează nimic, dar nu pentru asta sunt îndreptăţit; cel care mă judecă este Domnul. De aceea nu vă grăbiţi să judecaţi, dar aşteptaţi venirea Domnului. El va pune în lumină ceea ce stă ascuns în întuneric şi va da pe faţă gândurile inimilor. Atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda ce i se cuvine.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.27-28.39-40 (R.: cf. 39a)

R.: Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul.

Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa.

Caută-ţi bucuria în Domnul,

el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va împlini lucrarea;

el va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

27 Îndepărtează-te de rău, fă binele

şi vei avea o casă pentru totdeauna.

28 Căci Domnul iubeşte dreptatea

şi nu părăseşte pe credincioşii săi. R.

 

39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul,

el este ocrotitorul lor în timpul încercării.

40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează,

îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte pe cei care se încred în el. R.

 

ALELUIA In 8,12

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;

cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; atunci, în zilele acelea, vor posti.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,33-39

În acel timp, 33 fariseii şi cărturarii i-au spus lui Isus: „Ucenicii lui Ioan postesc şi se roagă mult, la fel şi ucenicii fariseilor, pe când ucenicii tăi mănâncă şi beau”. 34 Isus a răspuns: „Nu-i puteţi obliga pe nuntaşi să postească atâta vreme cât mirele este cu ei! 35 Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; atunci, în zilele acelea, vor posti”. 36 Apoi le-a spus şi o asemănare: „Nimeni nu taie un petic dintr-o haină nouă ca să-l pună la o haină veche, căci ar strica şi haina nouă şi nici peticul tăiat din ea nu s-ar potrivi la haina veche. 37 Şi nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi, căci vinul nou ar sparge burdufurile, vinul s-ar vărsa şi burdufurile s-ar distruge. 38 Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi. 39 Sau, nimeni, după ce a băut vin vechi, nu doreşte vin nou, căci zice: e bun cel vechi”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Cor 4,1-5; Ps 36; Lc 5,33-39

Mai bine decât filozofia greacă, ce căuta, înainte de toate, să explice universul, Biblia ne învaţă să fim atenţi la persoane şi la relaţiile dintre ele. Gânditorii greci, predecesori ai oamenilor de ştiinţă moderni, făceau efortul de a discerne elementele care compuneau materia B distingeau patru elemente: aerul, apa, focul, pământul; Biblia, în schimb, ne invită să intrăm în raport cu Fiinţa personală care a creat materia: Dumnezeu.

Lecturile de astăzi arată cum Isus, şi apostolii după el, a confirmat şi aprofundat această orientare.

Cărturarii şi fariseii i se adresează lui Isus cu o observaţie privind o practică religioasă, postul: ei erau foarte atenţi la practicile religioase, la prescripţiile legii şi la tradiţiile ebraice şi se minunau constatând că discipolii lui Isus nu erau preocupaţi de aceste lucruri, nu posteau.

Răspunsul lui Isus schimbă perspectiva, făcând trecerea de la observarea legii la norma atenţiei faţă de o persoană, aceea a „mirelui” (cum se desemnează el însuşi). Prezenţa mirelui în mijlocul discipolilor îi dispensează pe aceştia de a face post; „vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; atunci, în zilele acelea, vor posti”. Postul este prezentat, astfel, într-o strânsă legătură cu prezenţa sau absenţa unei persoane, aceea a lui Isus; nu mai este, deci, o regulă impersonală şi fixă, ci un mod de raportare la o persoană, variabil după circumstanţe.

În Noul Testament, toate instituţiile sunt secundare, chiar şi cele mai sacre, cum este legea sabatului; precedenţa este întotdeauna în relaţie cu persoanele, înainte de toate, în relaţia cu Cristos, fundamentul oricăror alte relaţii. În prima lectură, Paul insistă într-un mod analog asupra acestui punct: „Să nu vedeţi în noi decât pe slujitorii lui Cristos”. Apostolii sunt într-o relaţie personală cu Cristos şi această relaţie este lucrul cel mai important de luat în considerare. Sfântul Paul notează că nici măcar el nu se judecă pe sine însuşi, atitudine care ar echivala cu închiderea în limitele propriei fiinţe: „Nici eu nu mă judec pe mine însumiY cel care mă judecă este Domnul”. El îi invită chiar şi pe corinteni să nu judece pe nimeni, tocmai pentru a respecta raportul fiecăruia cu Domnul. Domnului îi revine dreptul de a judeca, deoarece el singur cunoaşte persoanele, cunoaşte „gândurile inimii”. Oamenii dispun, pentru a judeca, doar de legi externe, pe care le pot aplica cât mai bine cu putinţă, dar Domnul judecă conform atotştiinţei sale şi prin prisma relaţiilor pe care persoanele le au cu el. Aceasta este o perspectivă eliberatoare. Să ne bucurăm că nu mai suntem „închişi”, cum spune în altă parte sfântul Paul, închişi sub stăpânirea Legii, o instituţie impersonală, fixată pe două pietre; să ne bucurăm că suntem invitaţi mereu să aprofundăm raportul nostru personal cu Cristos, Domnul nostru şi fratele nostru, pentru a intra în intimitatea lui Dumnezeu şi să găsim, astfel, plinătatea vieţii şi a iubirii.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close