Culte

Sinaxar Romano-Catolic 9 septembrie

Sfintii zilei

Sf. Petru Claver, pr. *
 Liturghierul Roman
DUMINICA A XXIII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare
Tu eşti drept, Doamne,
şi nepărtinitoare este judecata ta;
poartă-te cu slujitorul tău după bunătatea ta.                           Cf. Ps 118,137.124

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care l-ai trimis pe Fiul tău
pentru a ne răscumpăra şi a ne face copiii tăi adoptivi,
te rugăm, priveşte cu bunătate la fiii iubirii tale
şi dăruieşte-le tuturor celor care cred în Cristos
libertatea adevărată şi moştenirea veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii, dă-ne,
te rugăm, harul să aducem prin această jertfă cinstea cuvenită
maiestăţii tale şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Cum doreşte cerbul izvoarele de apă,
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule.
Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu.                                       Cf.Ps 41,2-3

sau:
Eu sunt lumina lumii, spune Domnul.
Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii.         In 8,12

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, dă-le credincioşilor tăi,
pe care îi hrăneşti şi îi întăreşti cu pâinea cuvântului tău
şi a tainelor cereşti, harul, ca, folosindu-se
de aceste daruri minunate ale Fiului tău preaiubit,
să se învrednicească a fi părtaşi pururi de viaţa lui.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar
LECTURA I

Eşti căsătorit? Nu căuta să te desparţi. Nu eşti căsătorit? Nu-ţi căuta femeie.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 7,25-31

Fraţilor, 25 în ceea ce priveşte celibatul nu am nici o poruncă de la Domnul; dau însă un sfat, ca unul care, prin îndurarea Domnului sunt vrednic de crezare. 26 Având în vedere încercările grele care ne aşteaptă, gândesc că este un lucru bun ca omul să trăiască astfel. 27 Eşti căsătorit? Nu căuta să te desparţi. Nu eşti căsătorit? Nu-ţi căuta femeie. 28 Totuşi, dacă te căsătoreşti, nu faci nici un păcat, iar dacă o tânără se căsătoreşte, nici ea nu face nici un păcat. Dar cei care aleg acest fel de viaţă vor întâmpina necazuri pământeşti şi tocmai de acestea aş voi să vă scutesc. 29 Aşadar, fraţilor, vă spun: timpul este scurt. Pe viitor, cei ce au soţii să trăiască în aşa fel ca şi cum nu le-ar avea; 30 cei ce plâng ca şi cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca şi cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca şi cum n-ar stăpâni, 31 cei ce se folosesc de această lume ca şi cum nu a s-ar folosi de ea, căci lumea, aşa cum o vedem noi, este trecătoare.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17 (R.: 11a)

R.: Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi privirea!

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,

uită de poporul tău şi de casa tatălui tău.

12 Regele râvneşte frumuseţea ta;

el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R.

 

14 Fiica regelui îşi face intrarea,

împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur.

15 În haine strălucitoare e adusă la rege;

fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R.

 

16 Cu strigăte de bucurie şi veselie

intră în palatul regelui.

17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii,

îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R.

 

ALELUIA Lc 6,23ab

(Aleluia) Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă;

căci mare este în ceruri răsplata voastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fericiţi sunt cei săraci. Vai vouă, bogaţilor!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,20-26

În acel timp, 20 privind spre ucenicii săi, Isus a spus: „Fericiţi sunteţi voi cei săraci, pentru că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. 21 Fericiţi sunteţi voi care acum sunteţi înfometaţi, pentru că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi voi care plângeţi acum, pentru că veţi râde. 22 Fericiţi sunteţi voi când vă urăsc oamenii şi vă exclud din comunitatea lor, când vă insultă şi vă fac numele de batjocură din cauza Fiului Omului. 23 În acea zi fiţi fericiţi şi tresăltaţi de bucurie, căci răsplata voastră este mare în ceruri; la fel au făcut părinţii lor cu profeţii. 24 Dar vai vouă, bogaţilor, pentru că voi aveţi parte acum de mângâiere. 25 Vai vouă care sunteţi acum sătui, pentru că veţi suferi de foame. Vai vouă care acum râdeţi, pentru că veţi plânge şi veţi suspina. 26 Vai vouă când toţi oamenii vă vorbesc de bine. La fel au făcut părinţii voştri cu profeţii cei mincinoşi”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Cor 7,25-31; Ps 44; Lc 6,20-26

Lecturile de la Liturghia de astăzi sunt o invitaţie puternică de a trăi în speranţă, în bucuria speranţei.

Toate fericirile sunt expresia acestei bucurii: suntem fericiţi deoarece ştim că vom fi fericiţi în bucuria lui Dumnezeu. „Fericiţi sunteţi voi, cei care acum sunteţi înfometaţi, pentru că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi voi, cei care plângeţi acum, pentru că veţi râde. Fericiţi sunteţi voi când vă urăsc oamenii şi vă exclud din comunitatea lor, când vă insultă şi vă fac numele de batjocură din cauza Fiului OmuluiY căci răsplata voastră este mare în ceruri”. Întreaga noastră viaţă îşi are fundamentul ei luminos în această speranţă.

Cuvintele sfântului Paul au aceeaşi semnificaţie. „Timpul este scurt”. Adică speranţa trebuie să fie mare, căci împărăţia lui Dumnezeu este aproape şi pentru că toate celelalte realităţi şi-au pierdut greutatea, consistenţa în faţa acestei mari realităţi care este atât de aproape şi pe care o posedăm deja în speranţă.

„Aşadar, vă spun: timpul este scurt”. Aşa cum atunci când soarele străluceşte orice lumină îşi pierde strălucirea, la fel, toate bucuriile şi durerile pământeşti pălesc atunci când este trăită cu adevărat speranţa creştină. „De acum înainte B spune Paul B cei care au soţii să-şi ducă viaţa ca şi cum nu le-ar avea; cei care plâng, ca şi cum nu ar plânge, şi cei care se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura”. Tristeţile noastre, de acum înainte, vor fi relative, şi chiar bucuriile noastre, pentru că toate vor fi absorbite de unica şi imensa bucurie: Domnul este aproape.

Evanghelia fericirilor ne sugerează o altă reflecţie. Un creştin nu trebuie să se conformeze lumii din cauza fricii de a nu fi criticat sau din dorinţa ca toţi să spună numai lucruri bune despre el. Domnul spune: „Vai vouă când toţi oamenii vă vorbesc de bine. La fel au făcut părinţii voştri cu profeţii cei mincinoşi”. Dacă oamenii ne critică pentru că nu ne trăim bine vocaţia noastră, desigur, trebuie să ne schimbăm. Dar dacă suntem criticaţi pentru că nu trăim după principiile lumii, trebuie să rămânem fermi în speranţa şi în fidelitatea faţă de evanghelie. Astfel, fericirea promisă de Domnul va fi prezentă în noi deja din timpul de faţă.

Media Trust Sapientia

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close