Culte

Sinaxar Romano-Catolic 27 august

Sfintii zilei

Ss. Monica **; Cezar de Arles, ep.
 Liturghierul Roman
27 august
Sfânta Monica

Ant. la intrare
Femeia care se teme de Domnul este vrednică de cinste;
copiii ei o binecuvântează,
iar bărbatul ei o laudă (T.P. aleluia).                                                     Cf. Prov 31,30.28

sau:
Îşi deschide mâna către cel lipsit
şi îşi întinde mâna către cel sărac
şi nu mănâncă pâine fără să lucreze (T.P. aleluia).                          Cf. Prov 31,20.27

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, mângâietorul celor întristaţi,
care ai primit cu îndurare
lacrimile de mamă ale sfintei Monica,
pentru convertirea fiului ei, Augustin,
dă-ne, te rugăm, harul, prin mijlocirea acestor sfinţi,
să ne plângem păcatele,
şi astfel, să dobândim de la tine iertare şi alinare.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR\
Îţi aducem jertfe, Doamne,
cinstind amintirea sfintei Monica,
şi te rugăm cu umilinţă,
ca ele să ne dobândească iertare de păcate şi mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Împărăţia cerurilor
este asemenea unui negustor care caută perle frumoase;
când a găsit una de mare valoare,
a vândut tot ce avea şi a cumpărat-o (T.P. aleluia).                     Cf. Mt 13,45-46

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Lucrarea preasfintelor taine
să ne lumineze şi să ne înflăcăreze,
Dumnezeule atotputernic,
în această sărbătoare a sfintei Monica,
ca să ardem necontenit de o râvnă sfântă
şi să aducem rod îmbelşugat de fapte bune.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar
 
LECTURA I

Farmecul femeii frumoase în casa bine întreţinută este asemănător unui răsărit de soare.

Citire din cartea lui Ben Sirah 26,1-4.16-21

Fericit este bărbatul care are o soţie bună: numărul anilor lui va fi dublu. Femeia destoinică este bucuria bărbatului; el va avea parte de fericire toată viaţa sa. O femeie bună este o comoară, de care au parte cei care se tem de Dumnezeu; fie că sunt bogaţi, fie că sunt săraci, ei au inima plină de bucurie, în orice împrejurare faţa lor este senină. 16 Farmecul femeii aduce bucurie soţului ei; 17 înţelepciunea ei face viaţa fericită. 18 O femeie tăcută este un dar al lui Dumnezeu, iar femeia bine crescută este de nepreţuit. 19 Dar peste dar este femeia sfioasă şi nu este comoară mai de preţ ca femeia înfrânată. 20 Farmecul femeii bune luminează casa, 21 asemenea soarelui care străluceşte peste munţii Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5

R.: Fericită este casa celui care se teme de Domnul.

Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul

şi umblă pe căile sale.

Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,

eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.

 

Soţia ta este ca o viţă roditoare

înăuntrul casei tale,

copiii tăi, ca vlăstarele măslinului

împrejurul mesei tale. R.

 

Iată, aşa este binecuvântat omul

care se teme de Domnul!

Să te binecuvânteze Domnul din Sion,

ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

 

ALELUIA Cf. Înţ 11,24.26

(Aleluia) Tu ai milă de toţi şi nu dispreţuieşti nimic din ce ai creat,

o Doamne, iubitorul vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

I-a spus fiului văduvei: „Tinere, îţi spun, scoală-te!”

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,11-17

În acel timp, Isus se îndrepta spre o cetate numită Naim. Împreună cu el mergeau ucenicii şi o mare mulţime de oameni. 12 Când s-a apropiat de poarta cetăţii, iată că era dus la mormânt un mort, fiul unic al unei mame, şi ea era văduvă şi multă lume din cetate o însoţea. 13 Văzând-o, Domnului i s-a făcut milă de ea şi i-a zis: „Nu plânge!” 14 Apoi s-a apropiat şi a atins năsălia. Cei care o duceau s-au oprit. Isus i-a zis: „Tinere, îţi poruncesc, scoală-te!” 15 Atunci mortul s-a ridicat şi a început să vorbească, iar Isus l-a dat mamei sale. 16 Toţi au fost cuprinşi de teamă şi 17 au început să-l preamărească pe Dumnezeu, zicând: „Un mare profet s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a vizitat poporul său”. Vestea acestui fapt s-a răspândit în toată Iudeea şi în ţinuturile învecinate.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close