Culte
Tendință

Sinaxar Catolico-Roman

Sfintii zilei

SF. BARTOLOMEU, ap.
 Liturghierul Roman
24 august
Sfântul BARTOLOMEU, apostol

Ant. la intrare
Vestiţi din zi în zi mântuirea lui Dumnezeu;
vestiţi printre neamuri slava lui.                         Cf. Ps 95,2.3

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Întăreşte în noi, Doamne,
credinţa sinceră care l-a unit cu Fiul tău Isus Cristos
pe sfântul apostol Bartolomeu, şi fă ca, prin mijlocirea lui,
Biserica ta să fie sacrament de mântuire pentru toate neamurile.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Celebrând sărbătoarea sfântului apostol Bartolomeu,
te rugăm, Doamne,
ca, prin mijlocirea lui, să dai ajutorul tău
tuturor acelora care, în cinstea lui, îţi aduc astăzi jertfă de laudă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Eu rânduiesc pentru voi o împărăţie,
aşa cum Tatăl a rânduit pentru mine,
ca să mâncaţi şi să beţi la masă cu mine,
în împărăţia mea, spune Domnul.                         Lc 22,29-30

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Celebrând sărbătoarea sfântului apostol Bartolomeu,
am primit, Doamne, chezăşia mântuirii veşnice:
te rugăm ca ea să ne fie ajutor
în viaţa de acum şi, deopotrivă, în cea viitoare.

Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar
 
LECTURA I

Douăsprezece pietre de temelie care purtau numele celor doisprezece apostoli ai Mielului.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,9b-14

9b Eu, Ioan, am văzut un înger care mi-a zis: „Vino şi-ţi voi arăta logodnica, Mireasa Mirelui!” 10 Îngerul m-a dus cu duhul pe un munte mare şi înalt şi mi-a arătat Ierusalimul, cetatea sfântă, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 11 învăluită în slava lui Dumnezeu. Strălucirea ei era asemenea cu o piatră de mare preţ, ca piatra cristalină de iaspis. 12 Avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi, iar la porţi doisprezece îngeri. Pe porţi erau scrise numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel. Trei porţi erau la răsărit, trei porţi la miazănoapte, 13 trei porţi la miazăzi şi trei porţi la apus. Zidul cetăţii era clădit pe douăsprezece pietre de temelie 14 şi pe ele erau scrise douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,10-11.12-13ab.17-18 (R.: cf. 12)

R.: Sfinţii tăi, Doamne, cântă slava împărăţiei tale.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să proclame slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale,

slava plină de măreţie a împărăţiei tale.

13ab Împărăţia ta e împărăţie veşnică,

şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.

 

17 Domnul este drept în toate căile sale,

milostiv în toate lucrările sale.

18 Domnul este lângă cei care-l cheamă,

lângă cei care-l cheamă din toată inima. R.

 

ALELUIA Lc 10,23b. 20b

(Aleluia) Fericiţi ochii care văd ceea ce vedeţi voi;

bucuraţi-vă, spune Domnul:

numele voastre sunt scrise în ceruri. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,45-51

În acel timp, 45 Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: „L-am aflat pe acela despre care au scris Moise în Lege şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret”. 46 I-a răspuns Natanael: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” Filip i-a zis: „Vino şi vezi”. 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind către el şi a zis despre acesta: „Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria”. 48 Natanael a întrebat: „De unde mă cunoşti?” Isus i-a răspuns: „Te-am văzut înainte de a-ţi fi vorbit Filip, pe când stăteai sub un smochin”. 49 I-a răspuns Natanael: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel”. 50 I-a răspuns Isus: „Crezi, pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub un smochin. Vei vedea lucruri şi mai mari”. 51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă zic vouă: veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei
Ap 21,9-14; Ps 144; In 1,45-51

În această relatare a chemării sale descoperim cunoaşterea pe care Isus o are despre inima oricărui om.

Tocmai pentru aceasta, el îi poate chema cu autoritate pe cei pe care îi vrea, ca să-l urmeze îndeaproape. Ultimele cuvinte ale evangheliei de astăzi exprimă promisiunea şi programul pe care Isus li-l prezintă: „Adevăr, adevăr vă zic vouă: veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”.

Domnul îi cheamă pentru a-i pune pe oameni în relaţie cu cerul, pentru a le revela fiinţa sa, care este în toate relaţie cu Tatăl şi cu noi, punct de convergenţă a mişcării lui Dumnezeu spre oameni şi a dorinţei omului după Dumnezeu: Fiul Omului şi Fiul lui Dumnezeu.

Cei doisprezece stau cu el pentru că trebuie să-l vadă pe Tatăl lucrând şi locuind în Fiul Omului, într-o unire care se manifestă pe deplin în pătimirea lui Isus, când el va fi înălţat pe cruce şi, în acelaşi timp, introdus din nou în gloria Tatălui. Atunci, visul lui Iacob va fi realizat.

De asemenea, şi noi suntem chemaţi la această profundă revelaţie. În orice celebrare a Euharistiei, retrăim misterul morţii şi al glorificării lui Isus, preot şi victimă a noii alianţe între Tatăl şi oameni.

El ni se revelează aşa cum a făcut-o apostolilor, „cele douăsprezece pietre de temelie pe care era clădit zidul cetăţii”, „logodnica şi Mireasa Mielului”.

Să retrăim credinţa noastră în contemplarea acestor mistere pe care Dumnezeu ni le-a revelat şi să-i mulţumim pentru că ne-a reunit în Biserică şi pentru că dăruieşte lumii credinţa şi iubirea apostolilor.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close