Culte

Sinaxar Catolico-Roman 29 august

Sfintii zilei

Martiriul Sf. Ioan Botezătorul **; Sf. Sabina, m.
 Liturghierul Roman
29 august
Martiriul Sf. Ioan Botezătorul

Ant. la intrare
Am vorbit, Doamne, despre învăţăturile tale înaintea regilor
şi nu m-am ruşinat;
am cugetat la poruncile tale,
pe care le-am iubit nespus de mult.                                                     Cf. Ps 118,46-47

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care ai voit ca sfântul Ioan Botezătorul
să fie înainte-mergătorul Fiului tău,
şi în naştere, şi în moarte, dă-ne harul,
să luptăm cu râvnă şi curaj pentru mărturisirea învăţăturii tale,
după exemplul lui, care şi-a vărsat sângele
pentru adevăr şi dreptate.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR\
Prin aceste daruri pe care ţi le oferim,
dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul,
să umblăm întru dreptatea căilor tale,
pe care ni le-a arătat sfântul Ioan,
glasul celui ce strigă în pustiu,
şi le-a pecetluit cu tărie prin sângele său.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Ioan a spus: „El trebuie să crească,
iar eu să mă micşorez”.                                             In 3,27.30

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
În sărbătoarea naşterii pentru cer
a sfântului Ioan Botezătorul,
dă-ne, Doamne, harul
să cinstim cu adâncă evlavie
adevărul ascuns sub vălul tainelor pe care le-am primit
şi să ne bucurăm tot mai mult de roadele lui în noi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar
 
LECTURA I

Spune în faţa poporului meu tot ce îţi voi porunci. Nu tremura în faţa lor.

Citire din cartea profetului Ieremia 1,17-19

În zilele acelea, Domnul mi s-a adresat zicându-mi: 17 „Ridică-te şi spune în faţă poporului meu tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura în faţa lor, ca nu cumva să te fac eu să tremuri înaintea lor. 18 Eu însumi fac din tine astăzi o cetate întărită, o coloană de fier şi un zid de aramă, ca să te poţi împotrivi ţării întregi, regilor lui Iuda, căpeteniilor lui, preoţilor şi poporului întreg. 19 Ei vor lupta împotriva ta dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine, ca să te eliberez” – spune Domnul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab-17 (R.: 15a)

R.: Tu, Doamne, eşti apărătorul celui drept.

 

La tine, Doamne, îmi aflu adăpostul,

nicicând nu voi fi dat de ruşine.

Eliberează-mă şi apără-mă în dreptatea ta,

pleacă-ţi urechea spre mine şi salvează-mă. R.

 

Fii pentru mine stâncă şi cetate de refugiu,

pentru că numai tu eşti stânca

şi cetatea mea de apărare.

4a Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fărădelege. R.

 

Pentru că tu, Doamne, eşti speranţa mea,

în tine mi-am pus încrederea din copilărie.

6ab În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele,

de atunci tu ai fost ocrotitorul meu. R.

 

15ab Gura mea va vesti în toate zilele

dreptatea şi îndurarea ta.

16 Voi povesti puterea lui Dumnezeu,

Doamne, voi preamări dreptatea ta.

17 Dumnezeule, m-ai învăţat din copilărie,

iar eu povestesc şi astăzi minunile tale. R.

 

ALELUIA Mt 5,10

(Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vreau să-mi dai îndată pe o tipsie, capul lui Ioan Botezătorul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,17-29

În acel timp, 17 regele Irod îl arestase pe Ioan şi-l aruncase în închisoare din pricina Irodiadei, soţia fratelui său Filip, pe care o luase în căsătorie. 18 Căci Ioan îi spusese lui Irod: „N-ai dreptul s-o iei în căsătorie pe soţia fratelui tău”. 19 De aceea, Irodiada îi purta duşmănie şi ar fi voit să-l ucidă, dar nu putea, 20 pentru că Irod se temea de Ioan; îl ştia om drept şi sfânt şi-l ocrotea. De câte ori îl auzea, stătea descumpănit, neştiind ce să facă. Cu toate acestea îl asculta cu plăcere. 21 Dar s-a ivit un prilej bun pentru Irodiada, când cu ocazia aniversării Irod a dat un ospăţ, la care i-a invitat şi pe dregătorii de la curtea sa şi pe comandanţii armatei, împreună cu căpeteniile din Galileea. 22 Fiica Irodiadei a intrat la ospăţ, a dansat şi a plăcut lui Irod şi oaspeţilor săi aşa de mult, încât regele i-a spus fetei: „Cere-mi orice vrei şi-ţi voi da!” 23 Şi a adăugat cu jurământ: „Orice îmi vei cere îţi voi da, chiar şi jumătate din regatul meu”. 24 Fata a ieşit afară la mama sa şi a întrebat-o: „Ce să cer?” Irodiada i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul!” 25 Copila a intrat în grabă la rege şi i-a spus: „Vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul”. 26 Atunci regele s-a întristat dar n-a voit s-o refuze, din pricina jurământului făcut în faţa oaspeţilor. 27 De aceea, a trimis imediat un soldat cu porunca de a-i aduce capul lui Ioan. Soldatul s-a dus la închisoare şi i-a tăiat capul lui Ioan. 28 Apoi a adus capul pe o tipsie, l-a dat fetei iar fata l-a dat mamei sale. 29 Ucenicii lui Ioan, când au auzit aceasta, au venit, i-au luat trupul şi l-au pus într-un mormânt.

Articole similare

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close