Culte

Calendar romano-catolic 22-august

Sfintii zilei Sf. Fc. Maria, Regină ** Liturghierul Roman

 
 

22 august

 

Sfânta Fecioară Maria, Regină

Ant. la intrare
Regina stă la dreapta ta în veşminte aurite,
bogat înfrumuseţate.                                                          
Cf. Ps 44,10

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai voit ca Născătoarea Fiului tăuâ
să fie Mama şi Regina noastră,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, sprijiniţi de mijlocirea ei,
să avem parte de slava fiilor tăi în împărăţia cerească.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

 

ASUPRA DARURILOR
Celebrând amintirea sfintei Fecioare Maria,
îţi oferim, Doamne, darurile noastre
şi te rugăm să ne vină în ajutor Fiul tău,
Dumnezeu adevărat şi Om adevărat,
care ţi s-a oferit pe cruce jertfă nepătată.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Ant. la Împărtăşanie
Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini
cele spuse ţie de Domnul!                                                   Cf. Lc 1,45

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
După ce am primit, Doamne, tainele cereşti,
te rugăm cu umilinţă
să-i învredniceşti a fi părtaşi de ospăţul veşnic
pe toţi aceia care o cinstesc astăzi cu veneraţie
pe sfânta Fecioară Maria.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar
 
LECTURA I

Un fiu ne-a fost dat.

Citire din cartea profetului Isaia 9,2-4.6-7

Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare, peste cei care locuiau în ţinutul întunecat a strălucit o lumină. Tu ai mărit bucuria poporului tău şi ai sporit veselia lui. Ei se bucură înaintea ta cum se bucură oamenii în timpul secerişului, cum se veselesc la împărţirea prăzilor. Căci jugul care îi apăsa, toiagul care le lovea spinarea şi biciul celui care îi asuprea, tu le-ai sfărâmat ca în ziua victoriei asupra lui Madian. Căci un prunc ni s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă; semnul puterii este pe umerii lui. Numele lui este: „Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Părinte veşnic, Principe al păcii”. Stăpânirea lui va creşte, iar pacea în vremea lui nu va avea hotar; va domni pe tronul lui David şi peste împărăţia lui; el îşi va întări împărăţia întemeind-o pe judecată şi dreptate, de acum şi până în veac. Acestea le va face Domnul oştirilor în iubirea sa fără margini.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Idt 13,23bc-24a.25abc (R.: cf. Lc 1,42)

R.: Binecuvântată eşti tu, Marie, binecuvântată între femei.

23bc Binecuvântată să fii tu, fiică, de către Dumnezeu cel preaînalt,

mai mult decât toate femeile de pe pământ;

24a Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu,

care a creat cerul şi pământul. R.

 

25abc Curajul care te-a susţinut

nu se va şterge niciodată din inimile oamenilor:

ei îşi vor aduce aminte întotdeauna

de puterea lui Dumnezeu. R.

 

ALELUIA

(Aleluia) Bucură-te, Regina cerului;

tu care l-ai purtat în sânul tău pe Mântuitorul,

mijloceşte pentru noi, Fecioară smerită şi glorioasă.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fericită eşti tu care ai crezut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-47

În acele zile, Maria a pornit în grabă către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. 41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit pruncul în sânul ei. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 42 şi a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău. 43 Şi de unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? 44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 45 Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”. 46 Atunci Maria a spus: „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 9,2-4.6-7; din Idt 13; Lc 1,33-47

E o mare bucurie pentru noi să o putem cinsti pe Maria cu titlul de regină şi să putem contempla momentul încoronării sale.

Maria este regină pentru că este mama lui Isus, Rege al universului, Mântuitorul întregului neam omenesc.

Îmi vin în minte tablourile lui Fra Angelico, ce reprezintă încoronarea, în care atitudinea Mariei este aceeaşi ca şi în momentul Bunei-Vestiri: Maria se apleacă pentru a primi coroana, aşa cum s-a înclinat odinioară pentru a primi vestea îngerului. Există o asemănare plină de semnificaţie, deoarece nu uităm că cea care este încoronată este umila servitoare a lui Dumnezeu, ba s-ar putea chiar spune este însăşi umilinţa încoronată. Maria regină ne repetă afirmaţia din Magnificat: „Dumnezeu i-a dat jos de pe tronuri pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei umili”.

Umilinţa nu este înjosirea fără scop, nu este renunţarea la orice demnitate, ci este tocmai calea spre adevărata demnitate, spre gloria pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea şi care poate fi numai gloria celor smeriţi cu inima, gloria lui Isus, smerit cu inima.

De fiecare dată când spunem la Liturghie: „Prin Cristos, cu Cristos şi în Cristos, ţie, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea şi mărirea”, ne gândim că aceasta nu este o glorie plină de mândrie, ci una umilă, gloria iubirii care s-a dăruit pe sine până la sfârşit.

Să-i cerem Mariei, bucurându-ne cu ea de gloria şi de umilinţa ei, să ne umple inima de încredere într-însa. De fapt, tocmai pentru că gloria ei este una umilă, Maria continuă să se pună încă în slujba tuturor fiilor ei. Este regină pentru a ne elibera de orice nedreptate, de orice angoasă, de orice dificultate.

Profeţia lui Isaia pe care o citim astăzi proclamă: „Jugul care îi apăsa, toiagul care le lovea spinarea şi biciul care îi asuprea, tu le-ai sfărâmat”. Cuvintele acestea desemnează împărăţia lui Mesia şi, de asemenea, regalitatea Mariei: ea sfărâmă orice jug care apasă, ea dă libertate plină de bucurie inimii. Aceasta face Maria zi de zi pentru toţi cei care cred în ea şi se încred într-însa.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close