Actual expres 1

„Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare”

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) gestionează și manageriază Proiectul „Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Obiectivul general al proiectului este acela de a întări capacitatea ministerului agriculturii, de a elabora propuneri de politici publice în domeniul agroalimentar bazate pe dovezi, de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni prin:

 • formularea unui pachet de propuneri de politici publice în domeniul agroalimentar (trasabilitatea și integritatea, gestionarea situațiilor de criză de piață sau epizootice, promovarea produselor agroalimentare și cuantificarea risipei alimentare) bazate pe dovezi, crearea mecanismelor instituționale, administrative și procedurale, inclusiv sistematizarea legislației actuale și formularea unui plan etapizat de propuneri pentru îmbunătățirea, simplificare și completarea după caz a acesteia;
 • implementarea unui sistem informatic integrat de management și monitorizare în domeniul agroalimentar (sistem informatic care să furnizeze date privind producția, procesarea, depozitarea, comercializarea, consum, bilanț import/export, prognoze consum intern și cerere-ofertă pe piață internă precum și pe noi piețe etc).
 • simplificarea legislației și reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri și cetățeni;
 • instruirea grupului țintă atât pentru aplicarea propunerilor de politici publice cât și pentru utilizarea sistemului informatic și ulterior diseminarea informațiilor către mediul de afaceri și cetățeni.

Proiectul se desfășoară  pe o perioadă de 32 luni și are un buget estimat de 27.989.984,07 lei.
Scopul proiectului este de a îmbunătăţi capacitatea MADR în a implementa, monitoriza și evalua activităţi de planificare strategică durabile.

Sustenabilitatea alimentelor și dezvoltarea durabilă 

Proiectul este conceput în jurul ideii de sustenabilitate, urmărind acoperirea în mod eficient a nevoilor specifice ale grupului țintă care să permită preluarea și multiplicarea unor ințiative similare în alte domenii de interes. Prin implementarea proiectului se au în vedere rezultatele pe termen mediu, scurt și efectele pe termen lung. Proiectul se adresează structurilor din MADR și ai altor instituții cu atribuții în domeniul industriei agroalimentare, participanți la grupurile de lucru interinstituționale. Pe lângă aceștia, în vederea sprijinirii activităților derulate în cadrul acestui proiect, vor fi implicate și toate entitățile economice de pe lanțul agroalimentar care vor avea acces dedicat la Sistemul Informatic Integrat de Management și Monitorizare în domeniul agroalimentar – SIIMM. Prin intermediul acestui program se urmărește introducerea unor proceduri simplificate pentru reducerea birocrației.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

 • selectarea şi evaluarea domeniilor de politici publice cu impact major asupra activităţii ministerului;
 • întărirea capacităţii MADR în domeniul managementului ciclului de politici publice (elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politici publice;
 • viziuni coerente pe termen mediu şi lung – orizont 2020/2030;
 • stabilirea liniilor directoare de dezvoltare a sectorului agroalimentar precum şi a unui pachet de note tehnice care vor facilita elaborarea documentelor de politici publice specifice domeniilor aflate în portofoliul MADR;
 • efectuarea analizei complexe la nivelul unor structuri ale administraţiei agricole (la nivel central, instituţii din subordine, deconcentrate);
 • elaborarea Planului Strategic Instituţional Integrat (abordare integrată a componentei de management şi componentei bugetare) – stabilirea priorităţilor administraţiei agricole;
 • dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic de monitorizare pe bază de obiective (proiectarea sistemului şi dezvoltarea aplicaţiei electronice) şi pregătirea practică a utilizatorilor;
 • elaborarea unui set de recomandări şi a unei propuneri de restructurare a administraţiei agricole;
 • dezvoltarea unor instrumente specifice de planificare strategică (prelucrarea şi valorificare informaţiilor, elaborarea de hărți strategice).

Se va realiza analiza mediului intern și extern, identificarea soluțiilor și sistematizarea cadrului normativ necesar, formularea de propuneri pentru configurarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi referitoare la trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare, gestionarea situațiilor de criză din piață, de volatilitate a prețurilor sau epizootii/infestări cu boli sau dăunatori a culturilor, comercializarea și promovarea produselor agroalimentare și cuantificarea risipei alimentare.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close