Actual expres 1

13 octombrie – Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale și Ziua Informării Preventive

Înacest an, înziua de marți, 13 octombrie 2020, se suprapundouăevenimenteimportante care se vordesfășura sub sloganul ”ACASĂ ÎN SIGURANȚĂ”, fiindvorbadespreZiuaInternaţionalăpentruReducereaRisculuiDezastrelorNaturaleșiZiuaInformării Preventive.

ZiuaInternaţionalăpentruReducereaRisculuiDezastrelorNaturalea fostdesemnatăprinRezoluţia 64/2009 a AdunăriiGenerale a OrganizaţieiNaţiunilor Unite (ONU), care a decismarcareaacesteizile,înfiecare an,în data de 13 octombrie.

Conform terminologiei adoptate de O.N.U., prin dezastru se înţelege o gravă întrerupere a funcţionării unei societăţi, generând pierderi umane, materiale, sau modificări nefaste ale mediului, care nu pot fi refăcute prin resursele acestuia. Prin dezastre naturale se înţeleg fenomenele naturale de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă, provocând pierderi de vieţiomeneşti, pagube materiale şi degradarea mediului ambiant.

ZiuaInformării Preventiveesteorganizatăanual, de câteori data de 13 coincide cu o zi de marţi, fiind o inițiativă a Inspectoratului General pentruSituaţii de Urgenţă (IGSU) care, începând cu anul 2011, s-a raliatevenimentuluiderulat la niveleuropean,identificândastfelîncă o oportunitate de diseminareainformaţiilor cu caracterpreventivcătrepopulaţie.

Înacest an, pentrumarcareacelordouăevenimente, ținândcont de regulile de distanțaresocialășimăsurile de siguranțăpentruprevenirearăspândiriișiinfectării cu noul coronavirus, ISU “Basarab I” Dâmboviţavadesfășuraurmătoareleactivități:

– diseminareacătrepopulație a unormateriale informative cu ocaziaacțiunilor/verificărilordesfășuratepe liniapreveniriișicombateriiinfectării cu noul coronavirus la obiective cu afluență mare de public, decătrepersonalulinspecției de prevenire al ISU “Basarab I” Dâmboviţa;

– postarea pe site-ul instituțional (www.isudb.ro) șipaginaoficială de Facebook a informațiilorreferitoare la semnificațiacelordouăevenimente, precum și diverse materiale informative care cuprindrecomandări preventive specificeunorsituații de urgență (spoturi video, afișe, pliante, flyere etc.);

– diseminarea, cu sprijinul mass-mediei locale, a spoturilor audio/video specificecampaniilornaționale de informarepreventivăaflateînderulare;

– afișareamaterialelor de informarepreventivă la sediileprimăriilorșicentrele de informare a cetățenilor.

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close