Actual 1

28 Februarie – Ziua Protecţiei Civile din România

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vlașca” al Judeţului Giurgiu îmbracă, de douăori pe an, haina de sărbătoare – pe 28 FebruarieZiua Protecţiei Civile din Româniaşi pe 13 Septembrie –  Ziua Pompierilor din România.

Este singura instituţiecu dublăaniversare, iar particularitateaa apărutînurmă cu 17 ani, când s-a înfiinţatInspectoratulpentruSituaţii de Urgenţă, prinfuzionareaGrupului de Pompieri „Vlașca” al județului Giurgiu cu InspectoratulJudețean de ProtecțieCivilă.

Astăzise împlinesc 88 de ani de la legiferarea primelor activităţi de protecţie civilă din România. Este data la care, înanul 1933, prinDecret Regal,a fostaprobat “Regulamentul de funcţionare a ApărăriiPasive contra atacuriloraeriene”, având ca scop „sălimitezeefectelebombardamenteloraerieneasuprapopulaţieişiresurselorteritoriului, fie asigurându-le protecţiadirectă, fie micşorândeficacitateaatacurilor”.

De-a lungultimpului, conceptul de protecţiecivilăaevoluat de la „apărarepasivă” la „apărarelocalăantiaeriană”,în 1952, apoi la „apărarecivilă”,în 1978 şi la „protecţiecivilă”,în 1994.

NumităşiARMA VIEŢII, sub motto-ul “Cu viaţameaapărviaţa”, ProtecţiaCivilăeste o componentăaapărăriinaţionalececuprinde un complex de măsuripentruocrotireapopulaţiei, a bunurilormaterialeîncaz de război, calamităţisaucatastrofe, asigurândcondiţiilenecesaresupravieţuiriiacestora.

Astăzi, atribuţiileprotecţiei civile sunt îndeplinite de InspectoratulJudețeanpentruSituații de Urgențăşi se referă la:

  • identificareariscurilorexistenteîndiferite zone;
  • informareaşipregătireapreventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care esteexpusăşiregulile de comportare;
  • organizareaintervenţieiînsituaţii de urgenţă;
  • alarmareapopulaţieidespreiminenţapericolului;
  • înlăturareaefectelor negative ale dezastrelor;
  • asanareateritoriului de muniţiarămasăneexplodată din timpulconflictelorarmate etc.

Deviza“Cu viaţameaapărviaţa” a rămasînscrisăîntradiţiaarmeiși a fostonorată, pe parcursulcelor 88 de ani de existenţă, prinmisiuniledificilemenitesăasigure, în mod unitarşiprofesionist, apărareavieţiişisănătăţiipopulaţiei, a mediuluiînconjurător, a valorilormaterialeşiculturaleimportantepe timpulproduceriiunorsituaţii de urgenţă.

La mulți ani tuturorpompierilorșicelor care activeazăînstructurile de protecțiecivilă!

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close